Dịch vụ nổi bật

Tin tức - tư vấn

Bảo mật và An ninh


Chúng tôi rất coi trọng việc bảo mật thông tin của bạn. Tuyên bố về quyền riêng tư và bảo mật này làm rõ quyền của bạn trong việc trả lời các câu hỏi mà bạn có thể hỏi về thông tin cá nhân của mình. Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ công ty:
Nếu bạn đã ký hợp đồng với công ty con hoặc nhóm của chúng tôi, thì bên kiểm soát dữ liệu của bạn sẽ được nêu trong hợp đồng và công ty được nêu trong mẫu chấp thuận bổ sung mà bạn đưa ra.
1. Công ty thu thập thông tin gì từ bạn?


Khi bạn tương tác với chúng tôi và các dịch vụ của chúng tôi hoặc khi bạn mua dịch vụ từ công ty của chúng tôi, chúng tôi sẽ thu thập và xử lý dữ liệu của bạn. Dữ liệu chúng tôi xử lý bao gồm:
Tên của bạn
Địa chỉ email / số điện thoại của bạn
Tiêu đề của bạn
Thông tin sản phẩm doanh nghiệp/quy trình sản xuất/thành phần
bất kỳ thông tin nào khác mà bạn cung cấp.

2 Chúng tôi sử dụng thông tin này như thế nào và thông tin được giữ bí mật như thế nào?
Chúng tôi sử dụng thông tin của bạn được liệt kê trong đoạn 1 cho các mục đích sau:
Để ký kết và thực hiện hợp đồng với bạn theo yêu cầu, ví dụ: nếu bạn ký hợp đồng với chúng tôi để cung cấp hoặc nhận dịch vụ từ chúng tôi, chúng tôi sẽ xác minh danh tính của bạn để chấp nhận thanh toán, liên lạc với bạn, cung cấp dịch vụ khách hàng và sắp xếp các dịch vụ được được cung cấp Cách. Chúng tôi cần bạn cung cấp thông tin được liệt kê trong đoạn 1 để ký kết hợp đồng với bạn, nếu không có thông tin đó thì không thể ký kết được.

Đối với phần nhạy cảm như công thức doanh nghiệp, dữ liệu công thức do doanh nghiệp cung cấp sẽ không yêu cầu doanh nghiệp liệt kê tỷ lệ trong công thức, chúng tôi chỉ cần biết thành phần trong công thức của bạn để đánh giá doanh nghiệp có đủ điều kiện để được cấp giấy chứng nhận hay không .Doanh nghiệp có thể yên tâm rằng tính bảo mật và An toàn là ưu tiên hàng đầu đối với Senwei.

Mối quan hệ giữa chúng tôi và khách hàng dựa trên sự tin tưởng.Doanh nghiệp có thể chắc chắn rằng thông tin mà họ cung cấp được bảo vệ tuyệt mật và giành được uy tín nghề nghiệp lâu dài .Ngay cả khi sau này công ty không đăng ký chứng nhận, mọi thông tin sẽ được giữ.Giữ nó tối mật.

Bất kỳ công ty nào cung cấp thông tin bí mật như bí mật kinh doanh, quy trình sản xuất, công thức, v.v. trong tài liệu ứng dụng sẽ không được tiết lộ cho các đối tác kinh doanh khác hoặc sử dụng cho mục đích kiếm lợi nhuận khác.

  MIỄN PHÍ TƯ VẤN & BÁO GIÁ DỊCH VỤ

  CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KỸ THUẬT ODI MORGAN

  Số 195, đường Lý Thái Tông, phường Suối Hoa, TP. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh
  0357656683
  0333434663
  odimorgan.sales@gmail.com

  CHAT VỚI TƯ VẤN VIÊN

  Odi Supports

  DỊCH VỤ LIÊN QUAN

  Không có bài viết liên quan...