Dịch vụ nổi bật

Tin tức - tư vấn

 Dịch vụ lấy mẫu toàn cầu

Mục đích của dịch vụ này là kiểm soát chất lượng của quá trình tại địa điểm của nhà sản xuất hoặc nhà thầu phụ và để đảm bảo thiết bị sản xuất đáp ứng được các yêu cầu về mua sắm, bản thiết kế, quy định và tiêu chuẩn áp dụng và các văn bản hợp đồng liên quan khác.

Yêu cầu lấy mẫu như vậy có thể do khách hàng chỉ định và có thể bao gồm kiểm tra định kỳ, kiểm tra giám sát hoặc kiểm tra cuối cùng. Nội dung kiểm tra có thể bao gồm:

◆ Kiểm tra nguyên liệu trước khi sản xuất。
◆Kiểm tra quá trình sản xuất, để kiểm tra mức độ chất lượng nhất định được duy trì trong quá trình sản xuất.
◆Tiến hành kiểm tra chất lượng tổng thể trước khi vận chuyển để đảm bảo rằng hàng hoá đáp ứng các yêu cầu về quy định và / hoặc đáp ứng các yêu cầu về tín dụng.
◆Kiểm tra hàng hoá đã giao tại nơi người mua đặt để xác minh rằng hàng hoá đáp ứng các mẫu đã được phê duyệt trước hoặc mức chất lượng được xác định trước.
◆Lấy mẫu của bên thứ ba đối với hàng đã giao.
◆Thực hiện kiểm tra để kiểm tra chất lượng hàng hoá.

 

  MIỄN PHÍ TƯ VẤN & BÁO GIÁ DỊCH VỤ

  CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KỸ THUẬT ODI MORGAN

  Số 195, đường Lý Thái Tông, phường Suối Hoa, TP. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh
  0357656683
  0333434663
  odimorgan.sales@gmail.com

  CHAT VỚI TƯ VẤN VIÊN

  Odi Supports

  DỊCH VỤ LIÊN QUAN

  Không có bài viết liên quan...