Dịch vụ nổi bật

Tin tức - tư vấn

Tư vấn đầu tư vào Việt Nam giúp các doanh nghiệp cá nhân nước ngoài đạt được nhiều lợi ích nhất

ODIMORGAN có hơn 3 năm kinh nghiệm về tư vấn đầu tư Dự án, cùng với tầm nhìn quốc tế, chúng tôi cam kết mang đến lợi ích lớn cho khách hàng, từ các công ty tư nhân trong nước đến các tổ chức đầu tư nước ngoài. Cùng với những kiến thức chuyên sâu, tác phong làm việc chuyên nghiệp và kinh nghiệm được đúc kết từ các giao dịch thành công trước đây, chúng tôi mang đến các chiến lược đầu tư thông minh nhất cho khách hàng nhằm đảm bảo tính khả thi cao cho các dự án.

Đội ngũ tư vấn đầu tư vào Việt Nam

Với đội ngũ tư vấn giàu kinh nghiệm, các Chuyên gia có sự hiểu biết sâu trong lĩnh vực tư vấn đầu tư trong nước cũng như quốc tế. Điều này cho phép chúng tôi cung cấp cho khách hàng các dịch vụ đặc biệt chuyên nghiệp như sau:
Tư vấn các quy định pháp luật và thủ tục pháp lý liên quan đến lĩnh vực doanh nghiệp, đầu tư vào Việt Nam
Tư vấn các quy định pháp luật và thủ tục thành lập Công ty, xin cấp Giấy Chứng nhận đăng ký đầu tư, Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy phép kinh doanh, giấy phép con
Tư vấn Nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào Việt Nam theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp công ty đã thành lập tại Việt Nam
Tư vấn về các vấn đề sau thành lập như: hợp đồng, thuế, lao động Việt Nam, lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam, sở hữu trí tuệ, nhượng quyền thương mại

Odimorgan với các chuyên gia am hiểu sâu về thị trường sản xuất, xuất nhập khẩu, điều tra kinh tế khu vực sẽ giúp khách hàng có cái nhìn đánh khách quan nhất về khu vực cần đầu tư hoặc dự định đầu tư.

  MIỄN PHÍ TƯ VẤN & BÁO GIÁ DỊCH VỤ

  Để thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh ở Việt Nam nhà đầu tư nước ngoài cần thực hiện các bước sau:

  BƯỚC 1: THỦ TỤC XIN QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ
  – Theo quy định tại Điều 30, 31,32 của Luật Đầu tư năm 2014 đối với các Dự án đầu tư mà phải xin chủ trương đầu tư của Quốc Hội, Thủ tướng Chính Phủ, Ủy Ban nhân dân tỉnh thì các Chủ đầu tư phải thực hiện thủ tục xin quyết định chủ trương đầu tư Phù hợp với quyền hạn của các cơ quan có thẩm quyền với trình tự, thủ tục quy định tại Điều 33, 34, 35 Luật đầu tư năm 2014;
  – Nếu Dự án không thuộc trường hợp quy định tại Điều 30,31,32 Luật Đầu tư năm 2014 thì nhà đầu tư không phải thực hiện thủ tục xin quyết định chủ trương.
  Như vậy, nếu nhà đầu tư muốn thực hiện Dự án đầu tư tại Việt Nam việc trước tiên phải xem xét Dự án đầu tư có phải xin quyết định chủ trương của Quốc Hội, thủ tướng chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh hay không. Nếu Dự án đầu tư, thuộc trường hợp phải xin quyết định chủ trương đầu tư thì phải tiến hành xin quyết định chủ trương theo quy định pháp luật.
  BƯỚC 2: THỦ TỤC ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ
  Theo quy định tại khoản 1, 2 Điều 36 Luật Đầu tư năm 2014 quy định về trường hợp cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư là:
  1. Các trường hợp phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư:
  a) Dự án đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài;
  b) Dự án đầu tư của tổ chức kinh tế quy định tại khoản 1 Điều 23 của Luật Đầu tư năm 2014.
  2. Các trường hợp không phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư:
  a) Dự án đầu tư của nhà đầu tư trong nước;
  b) Dự án đầu tư của tổ chức kinh tế quy định tại khoản 2 Điều 23 của Luật Đầu tư năm 2014;
  c) Đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của tổ chức kinh tế.

  Odimorgan tư vấn đầu tư vào Việt Nam, đào tạo chứng nhận ISO, tư vấn chứng nhận ISO , chứng nhận sản phẩm CE, FDA
  Odimorgan tư vấn đầu tư vào Việt Nam, đào tạo chứng nhận ISO, tư vấn chứng nhận ISO , chứng nhận sản phẩm CE, FDA

  Trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư vào Việt Nam:

  1. Đối với dự án đầu tư thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư theo quy định tại các điều 30, 31 và 32 của Luật Đầu tư năm 2014, cơ quan đăng ký đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản quyết định chủ trương đầu tư.
  2. Đối với dự án đầu tư không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư theo quy định tại các điều 30, 31 và 32 của Luật Đầu tư năm 2014, nhà đầu tư thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định sau đây:
  a) Nhà đầu tư nộp hồ sơ theo quy định tại khoản 1 Điều 33 của Luật Đầu tư năm 2014 cho cơ quan đăng ký đầu tư;
  b) Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ, cơ quan đăng ký đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; trường hợp từ chối phải thông báo bằng văn bản cho nhà đầu tư và nêu rõ lý do.

  Thẩm quyền cấp, điều chỉnh, thu hồi giấy chứng nhận đầu tư vào Việt Nam

  1. Ban Quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế tiếp nhận, cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với các dự án đầu tư trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế;
  2. Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp nhận, cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với các dự án đầu tư ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế; Hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận đầu tư.
  1. Đơn đề nghị xin cấp Giấy chứng nhận đầu tư (theo mẫu);
  2. Giấy tờ chứng minh tư cách Nhà đầu tư: Bản sao hợp lệ quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ tương đương khách, Điều lệ hoặc tài liệu tương đương khác của chủ sở hữu công ty (đối với nhà đầu tư là pháp nhân) hoặc Hộ chiếu/CMND (với nhà đầu tư là cá nhân)

   

  CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KỸ THUẬT ODI MORGAN

  Số 195, đường Lý Thái Tông, phường Suối Hoa, TP. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh
  0357656683
  0333434663
  odimorgan.sales@gmail.com

  CHAT VỚI TƯ VẤN VIÊN

  Odi Supports

  DỊCH VỤ LIÊN QUAN

  Không có bài viết liên quan...