Tư vấn về chứng nhận VDA 6.3

Danh mục dịch vụ

Tin tức - tư vấn

 • Trong cuộc chạy đua về ngành công nghiệp ô tô hiện nay, việc đánh bại các đối thủ khác để chiếm lấy thị trường và có được lòng tin của khách hàng, do vậy nhu cầu về việc đạt được các chứng nhận cho các doanh nghiệp ngày càng tăng lên. Mục đich của VDA 6.3 nhằm phục vụ và đáp ứng các yêu cầu độc đáo và phức tạp từ các công ty ô tô của Đức. Bên cạnh đó, ngành công nghiệp ô tô Đức cũng bắt buộc các nhà cung cấp cấp 1, cấp 2 phải tuân thủ và đạt được chứng nhận VDA.

 1. Tư vấn về chứng nhận VDA 6.3

 • Cùng với sự phát triển của VDA QMC và ngành công nghiệp sản xuất chế tạo ô tô Đức, VDA 6.3 được phát triển như một tiêu chuẩn đánh giá quá trình nhằm cải thiện và cải tiến các quá trình sản xuất xe hơi của tổ chức.
 • VDA 6.3 xác định tiêu chuẩn đánh giá dựa trên quá trình để đánh giá và cải thiện các biện pháp kiểm soát trong các quá trình sản xuất và giới thiệu sản phẩm mới của nhà sản xuất. Tiêu chuẩn đã được tái cấu trúc toàn diện vào năm 2016. Phản ánh những thay đổi đối với ISO 9001 và các yêu cầu cụ thể của khách hàng trong ngành ô tô. Vượt qua đánh giá VDA 6.3 cho phép công ty của bạn trở thành nhà cung cấp tiềm năng cho các nhà sản xuất ô tô Đức

 •  Tiêu chuẩn VDA 6.3 ver.2016 định kỳ được xem xét để tái cấu trúc toàn diện để tương thích với những sự thay đổi của tiêu chuẩn ISO 9001: 2015, các yêu cầu riêng biệt của khách hàng và an toàn sản phẩm trong ngành công nghiệp ô tô.
 •  VDA 6.3 có thể được sử dụng bởi bất kỳ tổ chức, hoặc cho đánh giá quá trình nội bộ, hoặc để đánh giá tiềm năng hoặc đánh giá các nhà cung cấp hiện tại. Việc tuân thủ VDA 6.3 được ủy thác của một số các nhà sản xuất xe hơi và được khuyến khích bởi các nhà sản xuất có liên quan khác.

 • Ngoài ra, VDA 6.3 đưa ra các hướng dẫn và cung cấp thông tin về ý nghĩa và phạm vi áp dụng của hoạt động đánh giá trên toàn bộ chu trình tạo sản phẩm kể cả đối với sản xuất và cung cấp dịch vụ. VDA 6.3 bao gồm các câu hỏi và tiêu chí đánh giá, kết quả đánh giá quá trình và các yêu cầu đối với quá trình và bổ sung các yêu cầu về trình độ chuyên môn của chuyên gia đánh giá chuyên nghiệp và chuyên gia chuẩn bị và thực hiện các cuộc đánh quá trình

 

 • Trong đánh giá quá trình, sự tác động của các quá trình riêng biệt đối với sản phẩm mang tính quyết định và vì vậy việc đánh giá phải được thực hiện dựa trên quan điểm về các rủi ro liên quan đến sản phẩm.
 • Vì vậy, Các rủi ro tiềm ẩn trong các quá trình phải được xác định ngay khi chuẩn bị cho việc đánh giá, để có thể được đánh giá đầy đủ trong quá trình tự đánh giá.

Một số chú ý áp dụng các yếu tố quá trình của chứng nhận VDA 6.3 trong việc đánh giá:

 • P1: Áp dụng để đánh giá cho giai đoạn lựa chọn nhà cung cấp mới
 • P2 – P7: Áp dụng để đánh giá nhà cung cấp được giao dự án sản xuất mới
 • P2: Áp dụng để đánh giá giai đoạn nhận dự án (đánh giá khả thi, báo giá)
 • P3 – P4: Áp dụng để đánh giá giai đoạn phát triển sản phẩm và quá trình sản xuất
 • P5 – P7: Áp dụng để đánh giá quá trình ở giai đoạn sản xuất hàng loạt (SOP)

  MIỄN PHÍ TƯ VẤN & BÁO GIÁ DỊCH VỤ


  Có thể bạn quan tâm