Khách hàng tiêu biểu

Chúc mừng

CÔNG TY TNHH NAISI ELECTRONICS

thành công đạt chứng nhận:
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015

Chúc mừng

CÔNG TY TNHH SYNCMOLD VIỆT NAM

thành công đạt chứng nhận:
QC 080000

Chúc mừng

CÔNG TY TNHH GOLDTIG

thành công đạt chứng nhận:
ISO 9001:2015

Chúc mừng

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ TACU

thành công đạt chứng nhận:
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018

Chúc mừng

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN DOANH NGHIỆP TAIDA VIỆT NAM

thành công đạt chứng nhận:
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015

Chúc mừng

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ BAO BÌ HUI HONG VIỆT NAM

thành công đạt chứng nhận:
ISO 14001:2015

Chúc mừng

CÔNG TY CP CHÍNH XÁC KÍNH TƯỜNG

thành công đạt chứng nhận:
ISO 9001:2015

Chúc mừng

CÔNG TY TNHH HƯNG NGHIỆP GIA THẦN

thành công đạt chứng nhận:
ISO 9001:2015

Chúc mừng

Chúc mừng Công ty AOMAGA (Pro Band)

thành công đạt chứng nhận:
TL9000; ISO 9001:2015

Chúc mừng

CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT JIANXIN

thành công đạt chứng nhận:
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015

Chúc mừng

CÔNG TY TNHH KIM LOẠI SUN JADE

thành công đạt chứng nhận:
ISO 14001:2015

Chúc mừng

CÔNG TY TNHH CT ELECTRONIC

thành công đạt chứng nhận:
ISO 9001:2015

Chúc mừng

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ BAO BÌ HUI HONG VIỆT NAM

thành công đạt chứng nhận:
ISO 14001:2015

Chúc mừng

CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ KIẾN ĐẠT

thành công đạt chứng nhận:
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015

Chúc mừng

CÔNG TY TNHH GREEN PRECISION COMPONENTS

thành công đạt chứng nhận:
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015

Chúc mừng

CÔNG TY TNHH HONMAX INDUSTRIAL

thành công đạt chứng nhận:
ISO 14001:2015

Chúc mừng

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN DOANH NGHIỆP TAIDA VIỆT NAM (OKIA)

thành công đạt chứng nhận:
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015

Chúc mừng

CÔNG TY TNHH NEWEB VIỆT NAM

thành công đạt chứng nhận:
ISO 50001

Chúc mừng

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ XIEDA VIỆT NAM

thành công đạt chứng nhận:
ISO 9001:2015

Chúc mừng

CÔNG TY THÀNH HƯNG

thành công đạt chứng nhận:
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015

Chúc mừng

CÔNG TY TNHH FORCE UNIQUE VIỆT NAM

thành công đạt chứng nhận:
ISO 9001:2015

Chúc mừng

CÔNG TY TNHH HOTRON PRECISION ELECTRONIC INDUSTRIAL VIỆT NAM

thành công đạt chứng nhận:
IATF 16949

Chúc mừng

CÔNG TY 3A

thành công đạt chứng nhận:
CE

Chúc mừng

CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU MỚI BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG RONGAN

thành công đạt chứng nhận:
ISO 9001:2015