Dịch vụ khác

Danh mục dịch vụ

Tin tức - tư vấn

Thủ tục thành lập công ty có thể thực hiên qua 5 bước sau Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ thành lập công ty Bước 2: Nộp hồ sơ thành lập công ty và nộp lệ phí công bố thông tin doanh nghiệp Bước 3: Khắc con dấu (mộc tròn) công ty Bước 4: Hoàn thiện chuyển kết quả cho khách hàng và hướng dẫn khách hàng thủ tục thực hiện sau thành lập công ty.

Dịch vụ nhập khẩu IOSS

IOSS là gì? IOSS là tên viết tắt của The Import One-Stop Shop, tạm dịch là: dịch vụ nhập khẩu một cửa. IOSS là một cổng thông tin điện tử…
Odi Morgan

Tư vấn làm tài liệu nội bộ

Tài liệu nội bộ với các chứng nhận cụ thể Để đạt chứng nhận về HTQL Chất lượng ISO 9001 yếu tố không thể thiếu đó là đáp ứng tài…
Odi Morgan

Tư vấn khai báo thuế

Kê khai thuế là gì, tư vấn khai báo thuế của Odimorgan ? Kê khai thuế là điều bắt buộc đối với các doanh nghiệp, công ty. Thuế được chia…