Audit xưởng

Danh mục dịch vụ

Tin tức - tư vấn

khách hàng (người mua) là các tập đoàn toàn cầu – họ có tiêu chuẩn riêng cho việc đánh giá nhà cung cấp.- Khi khách hàng (người mua) nghi ngờ về chất lượng nhà xưởng hoặc nhà cung cấp muốn đảm bảo độ an toàn của công trình. Họ sẽ thuê một tổ chức có thẩm quyền được Bộ Xây Dựng công nhận để kiểm tra, chứng nhận độ an toàn nhà máy, nhà xưởng

Đánh giá về chứng nhận đệm 

Đánh giá về chứng nhận đệm Chứng chỉ chất lượng đệm là gì? Chứng chỉ chất lượng đệm là tài liệu, con dấu hoặc tuyên bố rằng một người, tổ…
Odi Morgan

BỘ KHUNG TIÊU CHUẨN ISO 45001

BỘ KHUNG TIÊU CHUẨN ISO 45001 Bộ khung chính trong Tiêu chuẩn ISO 45001 cũng tương tự ISO 9001 là theo nguyên lý cải tiến  PDCA tức là Plan – Do –…

TỔNG QUAN VỀ AUDIT NHÀ MÁY

Audit nhà máy là gì? Audit nhà máy ( đánh giá nhà máy) là quá trình đánh giá đơn vị cung ứng về các khía cạnh hệ thống quản lý…

Thanh tra nhà máy

THANH TRA NHÀ MÁY Thanh tra nhà máy Việt Nam ghi chú chính sách lao động: Quy định về giờ làm thêm cho người lao động là gì? 1. Các…

Giám định nhà máy ICTI

Giám định nhà máy ICTI Giới thiệu về giám định nhà máy của ICTI Kiểm tra nhà máy của ICTI có nghĩa là người mua ở Châu Âu và Mỹ ủy…
Odi Morgan

GIÁM ĐỊNH NHÀ MÁY

GIÁM ĐỊNH NHÀ MÁY Giới thiệu về giám định nhà máy của ICTI Kiểm tra nhà máy của ICTI có nghĩa là người mua ở Châu Âu và Mỹ ủy…

THAY ĐỔI TIÊU CHUẨN KIỂM TRA

THAY ĐỔI TIÊU CHUẨN KIỂM TRA Những thay đổi trong Tiêu chuẩn Kiểm tra Nhà máy Walmart (Tiêu chuẩn Nhà cung cấp của Walmart) Kể từ ngày 30 tháng 5…
Odi Morgan

Audit Môi trường

Audit môi trường là gì ? Kiểm toán môi trường (tiếng Anh: Environmental audit) là công cụ quản lí môi trường bao gồm việc ghi chép có hệ thống, có…
Odi Morgan

Audit Chất lượng nhà máy

Dịch vụ đánh giá nhà máy của ODIMORGAN Đánh giá nhà máy là một quy trình tiêu chuẩn hóa được sử dụng bởi các nhà quản lý chất lượng để…
Odi Morgan

Audit Năng lực nhà máy

Tư vấn chứng nhận quốc tế và đào tạo hệ thống ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 ,… Audit năng lực nhà máy là gì ? Audit có nghĩa là…