Dịch vụ nổi bật

Tin tức - tư vấn

Chứng nhận hợp quy là hoạt động đánh giá và xác nhận chất lượng sản phẩm, hàng hóa phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật (chứng nhận hợp quy ). Đây là loại hình chứng nhận được thực hiện theo sự thỏa thuận của tổ chức, cá nhân có nhu cầu chứng nhận với tổ chức chứng nhận sự phù hợp (bên thứ ba)

Chứng nhận hợp quy áp dụng trong lĩnh vực nào ?

  • Sản phẩm hàng hóa
  • Dịch vụ
  • Quá trình
  • Môi trường
  • Các đối tượng khác trong hoạt động kinh tế – xã hội

Hãy liên hệ với Odi Morgan để biết thêm các lĩnh vực và sản phẩm cụ thể khác

Quy chuẩn kỹ thuật và ký hiệu quy chuẩn kỹ thuật

Hệ thống quy chuẩn kỹ thuật và ký hiệu quy chuẩn kỹ thuật của Việt Nam bao gồm:

  1. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, ký hiệu là QCVN
  2. Quy chuẩn kỹ thuật địa phương, ký hiệu là QCĐP

Căn cứ theo luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật số 68/2006/QH11

Thông tư 28/2012/TT – BKHCN quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật.

Các sản phẩm nào cần được chứng nhận hợp quy ?

Theo nghị định 74/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa: Hàng hóa thuộc nhóm 2 bắt buộc phải chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy trước khi lưu thông trên thị trường. Mỗi bộ, ban ngành sẽ quản lý các danh mục sản phẩm hàng hóa khác nhau, cụ thể:

 

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KỸ THUẬT ODI MORGAN

Số 195, đường Lý Thái Tông, phường Suối Hoa, TP. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh
0357656683
0333434663
support@odimorgan.vn

CHAT VỚI TƯ VẤN VIÊN

Odi Supports

DỊCH VỤ LIÊN QUAN

Không có bài viết liên quan...