Chứng nhận chỉ thị thiết bị áp lực PED EU

Dịch vụ nổi bật

Tin tức - tư vấn

Chỉ thị về thiết bị áp lực của PED EU là gì?

Tên đầy đủ: Chỉ thị về Thiết bị Áp suất của EU (Chỉ thị về Thiết bị Áp suất 97/23/EC, PED).

Tại sao cần có PED?

Tất cả các thiết bị áp lực vào thị trường EU phải đạt chứng nhận PED.

PED là một trong những Chỉ thị của EU, đây là yêu cầu đặc biệt đối với tất cả các thiết bị chịu áp lực vào thị trường EU để được tự do thương mại.

Trước khi vào thị trường EU, sản phẩm phải thông qua cơ quan có thẩm quyền của EU (Notified Body) để chứng nhận tuân thủ. Sau khi chứng nhận được thông qua, nhà sản xuất có thể gắn dấu CE vào sản phẩm theo các yêu cầu về thông số kỹ thuật, cho biết rằng sản phẩm của họ đáp ứng các yêu cầu của chỉ thị.

Các ngành áp dụng: tất cả các loại thiết bị áp lực, bao gồm nồi hơi, bình chịu áp lực, đường ống áp lực, phụ kiện áp lực và phụ kiện an toàn có áp suất sản phẩm cao hơn 0,5bar.

Ngày thi hành: Bắt đầu từ ngày 29 tháng 11 năm 1999 và có hiệu lực thi hành ngày 29 tháng 5 năm 2002.

Nguyên tắc quản lý Chỉ thị Thiết bị Áp lực của PED EU

Chứng nhận PED EU tích hợp các quy trình giám sát an toàn rải rác trước đây với sản phẩm dưới dạng một đơn vị thành một hướng dẫn hệ thống thống nhất. Nhiều sản phẩm được bao gồm trong một hướng dẫn.Như đã đề cập ở trên, các sản phẩm được chứng nhận PED EU bao gồm nồi áp suất đơn giản nhất và nồi hơi lớn phức tạp nhất.

Năm nguyên tắc của Chứng nhận chỉ thị thiết bị áp lực của PED EU

Các yêu cầu để đánh giá việc tuân thủ Chỉ thị được giới hạn ở các yêu cầu thiết yếu (essential requirements) trong Chỉ thị, và đối với thiết bị chịu áp lực, đó là Yêu cầu An toàn Thiết yếu (ESR).

Chỉ những sản phẩm đáp ứng các yêu cầu cơ bản mới có thể được đưa ra thị trường và đưa vào sử dụng.

Các tiêu chuẩn hài hòa được công bố trên Tạp chí chính thức của Châu Âu sẽ được coi là đáp ứng các yêu cầu thiết yếu.

Việc các nhà sản xuất áp dụng các tiêu chuẩn hài hòa hoặc bất kỳ tiêu chuẩn kỹ thuật nào khác vẫn là hành động tự nguyện của họ và nhà sản xuất cũng được tự do lựa chọn bất kỳ giải pháp kỹ thuật nào đáp ứng các yêu cầu thiết yếu.

Các nhà sản xuất có thể chọn giữa các quy trình đánh giá sự phù hợp khác nhau được cung cấp trong các chỉ thị hiện hành.

Yêu cầu và mục đích kiểm soát chỉ thị thiết bị áp lực của PED EU

có bảo mật

Tuân thủ các yêu cầu an toàn thiết yếu cho thiết kế, sản xuất và thử nghiệm

Được thiết kế và sản xuất phù hợp với thực hành kỹ thuật âm thanh

Đáp ứng các quy trình đánh giá sự phù hợp phù hợp

Đóng dấu CE và các quy định liên quan

Chứng nhận Chỉ thị Thiết bị Áp lực của PED EU, các hạng mục thử nghiệm được yêu cầu theo quy định là gì?

Được thực hiện bởi một cơ quan công chứng bên thứ ba, hai dự án lớn được thử nghiệm:

Kiểm tra không phá hủy: Siêu âm, X-quang

Thử nghiệm phá hủy: Kéo, uốn, Charpy, ăn mòn

Lưu ý: Nhà sản xuất có thể thực hiện kiểm tra áp suất nước và rò rỉ khi kiểm tra lần cuối quy trình sản xuất

  MIỄN PHÍ TƯ VẤN & BÁO GIÁ DỊCH VỤ

  CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KỸ THUẬT ODI MORGAN

  Số 195, đường Lý Thái Tông, phường Suối Hoa, TP. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh
  0357656683
  0333434663
  support@odimorgan.vn

  CHAT VỚI TƯ VẤN VIÊN

  Odi Supports

  DỊCH VỤ LIÊN QUAN

  Không có bài viết liên quan...