Dịch vụ nổi bật

Tin tức - tư vấn

Bảng Dữ liệu An toàn Vật liệu (MSDS) là gì ?

Bảng dữ liệu an toàn vật liệu là một tài liệu kỹ thuật cung cấp thông tin chi tiết và toàn diện về một sản phẩm được kiểm soát liên quan đến: ảnh hưởng sức khỏe khi tiếp xúc với sản phẩm, các thủ tục khẩn cấp khi tiếp xúc với sản phẩm. Bảng dữ liệu có thể được viết, in hoặc thể hiện theo cách khác nhau phải đáp ứng các yêu cầu về tính khả dụng, thiết kế và nội dung của luật WHMIS. Pháp luật quy định sự linh hoạt trong thiết kế, từ ngữ nhưng yêu cầu phải hoàn thành một số loại thông tin tối thiểu, tất cả các thành phần nguy hiểm đáp ứng các tiêu chí nhất định phải được liệt kê theo các trường hợp miễn trừ theo Đạo luật Kiểm soát thông tin Vật liệu Nguy hiểm.

Odi Morgan
Đào tạo hệ thống quản lý online

Mục đích của bảng dữ liệu MSDS

Bảng dữ liệu MSDS là yếu tố thứ hai của hệ thống cung cấp thông tin WHMIS, nhằm bổ sung thông tin cảnh báo được cung cấp trên nhãn. Yếu tố thứ ba của hệ thống là giáo dục nhân viên về thông tin nguy hiểm trên các sản phẩm được kiểm soát, bao gồm hướng dẫn về nội dung, tầm quan trọng của thông tin trên MSDS.

Các nhà cung cấp và bán sản phẩm chuẩn bị và ghi ngày không quá ba năm trước ngày bán, xây dựng MSDS cho mỗi sản phẩm được kiểm soát được nhập khẩu hoặc mua để
sử dụng tại nơi làm việc.
Đảm bảo người mua sản phẩm được kiểm soát có bản sao MSDS hiện tại tại thời điểm hoặc trước khi người mua nhận được sản phẩm được kiểm soát

Những hàng hóa nào yêu cầu phải có MSDS ?

MSDS trong vận tải quốc tế được áp dụng cho những mặt hàng có thể gây nguy hiểm trong quá trình vận chuyển như hàng hóa dễ gây cháy nổ, hóa chất dễ rò rỉ, dễ ăn mòn, hàng hóa có mùi ảnh hưởng đến các hàng hóa khác…

Một số mặt hàng như mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dạng bột, dạng kem, dạng lỏng, nước… tuy không phải là hóa chất nguy hiểm nhưng khi vận chuyển bằng đường hàng không quốc tế vẫn được yêu cầu xuất trình MSDS, mục đích là để kiểm tra xem các thành phần được khai báo trong MSDS có thực sự an toàn khi vận chuyển ở môi trường khác nhau và với người tiêu dùng khi tiếp xúc trực tiếp hoặc gián tiếp hay không.

  MIỄN PHÍ TƯ VẤN & BÁO GIÁ DỊCH VỤ

   Nội dung bảng dữ liệu an toàn vật liệu MSDS bao gồm các phần :

  PHẦN 1: Nhận dạng chất / hỗn hợp và công ty / cam kết

  1.1. Định danh sản phẩm
  1.2. Các cách sử dụng đã được xác định có liên quan của chất hoặc hỗn hợp và các cách sử dụng được khuyến cáo không nên sử dụng
  1.3. Chi tiết về nhà cung cấp bảng dữ liệu an toàn
  1.4. Số điện thoại khẩn cấp
  PHẦN 2: Nhận dạng các mối nguy hiểm
  2.1. Phân loại chất hoặc hỗn hợp
  2.2. Yếu tố nhãn
  2.3. Các mối nguy hiểm khác
  PHẦN 3: Thành phần / thông tin về các thành phần
  3.1. Vật liệu xây dựng
  3.2. Hỗn hợp
  PHẦN 4: Các biện pháp sơ cứu
  4.1. Mô tả các biện pháp sơ cứu
  4.2. Các triệu chứng và ảnh hưởng quan trọng nhất, cả cấp tính và biểu hiện chậm
  4.3. Chỉ định bất kỳ sự chăm sóc y tế tức thời nào và điều trị đặc biệt cần thiết
  PHẦN 5: Các biện pháp chữa cháy
  5.1. Phương tiện chữa cháy
  5.2. Các nguy cơ đặc biệt phát sinh từ hóa chất hoặc hỗn hợp
  5.3. Lời khuyên dành cho lính cứu hỏa
  PHẦN 6: Biện pháp giải phóng ngẫu nhiên
  6.1. Các biện pháp phòng ngừa cá nhân, thiết bị bảo hộ và quy trình khẩn cấp
  6.2. Những phòng ngừa thuộc về môi trường
  6.3. Các phương pháp, vật liệu để ngăn chặn, làm sạch
  6.4. Tham khảo các phần khác
  Phần 7: Xử lý và bảo quản
  7.1. Thận trọng trong việc bảo quản
  7.2. Điều kiện lưu trữ an toàn, bao gồm bất kỳ sự không tương thích
  7.3. (Các) mục đích sử dụng cuối cùng cụ thể
  PHẦN 8: Kiểm soát phơi nhiễm / bảo vệ cá nhân
  8.1. Thông số điều khiển
  8.2. Kiểm soát độ phơi sáng
  PHẦN 9: Các tính chất vật lý và hóa học
  9.1. Thông tin về các đặc tính vật lý và hóa học cơ bản
  9.2. Thông tin khác
  PHẦN 10: Tính ổn định và tính phản ứng
  10.1. Khả năng phản ứng
  10.2. Ổn định hóa học
  10.3. Khả năng phản ứng nguy hiểm
  10.4. Các điều kiện cần tránh
  10,5. Vật liệu không tương thích
  10,6. Sản phẩm phân hủy nguy hiểm
  PHẦN 11: Thông tin độc tính
  11.1. Thông tin về tác dụng độc học
  PHẦN 12: Thông tin về sinh thái
  12.1. Độc tính
  12.2. Tính bền bỉ , khả năng phân hủy
  12.3. Tiềm năng tích tụ sinh học
  12.4. Tính di động trong đất
  12,5. Kết quả đánh giá PBT và vPvB
  12,6. Các tác dụng phụ khác
  PHẦN 13: Cân nhắc xử lí
  13.1. Các phương pháp xử lý chất thải
  PHẦN 14: Thông tin vận tải
  14.1. Số UN
  14.2. Tên vận chuyển thích hợp của LHQ
  14.3. (Các) loại nguy hiểm khi vận chuyển
  14.4. Nhóm đóng gói
  14,5. Mối nguy hiểm môi trường
  14,6. Các biện pháp phòng ngừa đặc biệt cho người dùng
  14,7. Vận chuyển số lượng lớn theo Phụ lục II của MARPOL [5] và Bộ luật IBC
  PHẦN 15: Thông tin quy định
  15.1. Các quy định / luật pháp về an toàn, sức khỏe và môi trường dành riêng cho chất hoặc hỗn hợp
  15.2. Đánh giá an toàn hóa chất
  PHẦN 16: Thông tin khác
  16.2. Ngày của bản sửa đổi mới nhất của SDS

  Nếu còn nhiều thắc mắc hãy điền thông tin theo form ở phía trên để nhận báo giá giấy chứng nhận MSDS và các thông tin chi tiết về MSDS.

   

   

  CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KỸ THUẬT ODI MORGAN

  Số 195, đường Lý Thái Tông, phường Suối Hoa, TP. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh
  0357656683
  0333434663
  support@odimorgan.vn

  CHAT VỚI TƯ VẤN VIÊN

  Odi Supports

  DỊCH VỤ LIÊN QUAN

  Không có bài viết liên quan...