Kiểm nghiệm sản phẩm

Danh mục dịch vụ

Tin tức - tư vấn

Kiểm nghiệm sản phẩm là một hình thức kiểm soát chất lượng sản phẩm, nhằm đảm bảo uy tín của nhà sản xuất cũng như quyền lợi của người tiêu dùng. Việc kiểm nghiệm sản phẩm phải tuân theo Luật an toàn sản phẩm do Quốc hội ban hành.

Odi Morgan

Kiểm tra thử nghiệm theo yêu cầu

Kiểm nghiệm sản phẩm, thử nghiệm sản phẩm theo yêu cầu Để đáp ứng đa dạng các mặt hàng sản phẩm cần kiểm nghiệm, thử nghiệm sản phẩm. Odi Morgan…
Odi Morgan

Kiểm tra sản phẩm hợp quy

Chứng nhận hợp quy là hoạt động đánh giá và xác nhận chất lượng sản phẩm, hàng hóa phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật (chứng nhận hợp quy ).…
Odi Morgan

Kiểm tra sản phẩm hợp chuẩn

TCVN hay còn gọi là chứng nhận hợp chuẩn Hợp chuẩn giúp đánh giá sản phẩm hàng hóa có phù hợp với con người không. Về nguyên tắc hợp chuẩn…