Đào tạo

Danh mục dịch vụ

Tin tức - tư vấn

Đào tạo là một trong những dịch vụ trọng tâm của Odi Morgan. Chúng tôi đã cung cấp dịch vụ tới hàng nghìn doanh nghiệp/khách hàng trên toàn quốc…

Quy  trình chứng nhận EPA

Quy trình chứng nhận EPA Tư vấn khách hàng Bạn có thể sử dụng điện thoại, fax, e-mail của chúng tôi, để cung cấp cho chúng tôi một ý định…

ĐÀO TẠO QUẢN LÝ

ĐÀO TẠO QUẢN LÝ Những loại người cần đào tạo quản lý màu sắc? 1. Công việc xưởng in, nhà thiết kế, nghệ sĩ, v.v. 2. Những người đang làm…

CHỨNG NHẬN IMSD

CHỨNG NHẬN IMSD Giới thiệu chứng nhận IMSD Cơ hội của Sáng kiến Tối đa hóa Phát triển Sinh viên (IMSD) cho phép bạn tham gia chương trình học bổng…
Odi Morgan

Đào tạo HTQL ISO 13485:2016

Hệ thống quản lý thiết bị y tế ISO 13485 là gì ? ISO 13485 được viết ra để đáp ứng các quy định về sản phẩm, dịch vụ, giảm…
Odi Morgan

Đào tạo HTQL ISO 45001:2018

Tại sao cần tham gia khóa đào tạo học về hệ thống quản lý ISO 45001 Hệ thống quản lý ISO 45001 cải thiện hoạt động sức khỏe,an toàn nghề…
Odi Morgan

Đào tạo HTQL ISO 14001:2015

Odi Morgan mở lớp đào tạo hàng tuần nhằm đáp ứng tối đa nhu cầu của học viên Đặc biệt học viên đang đi làm cũng có thể tham gia…