Dịch vụ nổi bật

Tin tức - tư vấn

Tài liệu nội bộ với các chứng nhận cụ thể

Để đạt chứng nhận về HTQL Chất lượng ISO 9001 yếu tố không thể thiếu đó là đáp ứng tài liệu nội bộ. Odimorgan hiểu rõ khó khăn của doanh nghiệp trong việc làm tài liệu nội bộ để đạt chứng nhận ISO. Hiểu được tâm lý đó Odimorgan tư vấn chứng nhận ISO nhưng cũng làm tài liệu nội bộ cho các khách hàng yêu cầu. Để đạt được chứng nhận nhanh nhất tiết kiệm chi phí và thời gian thường khách hàng sẽ chọn gói tư vấn chứng nhận ISO. Trong đó bao gồm cả làm tài liệu nội bộ. Nếu làm ngoài khách hàng vẫn có những khó khăn khi đối ứng của bên thứ 3 đánh giá trước khi cấp chứng nhận ISO .

Đối với mỗi chứng nhận ISO khác nhau tài liệu nội bộ được phân chia khác nhau . Odimorgan sẽ trình bày tài liệu nội bộ cụ thể đối với chứng nhận ISO 9001, ISO 14001. Để hiểu thêm về các tài liệu nội bộ của chứng nhận liên quan vui lòng liên hệ theo form phía dưới:

  MIỄN PHÍ TƯ VẤN & BÁO GIÁ DỊCH VỤ

   

  Tài liệu nội bộ với chứng nhận ISO 9001

  Tổng quát
  Thật dễ dàng để trở nên quá tải với tài liệu hướng dẫn khi tin rằng mọi quá trình trong một tổ
  chức phải được ghi lại, mà không nhận ra rằng điều này không cần thiết để đáp ứng các yêu
  cầu của tiêu chuẩn ISO 9001. Việc sửa đổi năm 2015 của tiêu chuẩn trở nên tự do hơn về tài
  liệu yêu cầu, nghĩa là không còn sáu thủ tục bắt buộc như trong phiên bản 2008 trước đó. ISO
  9001 cũng xác định nhiều hồ sơ cần được duy trì, được tạo ra bởi các quy trình của Ban Quản
  lý Chất lượng. Dưới đây là thảo luận về những tài liệu và hồ sơ nào bắt buộc, và hồ sơ nào là
  tùy chọn.

  Danh mục tài liệu theo yêu cầu của ISO 9001:2015
  1. Phạm vi của Hệ thống Quản lý Chất lượng 4.3
  2. Chính sách chất lượng 5.2
  3. Các mục tiêu và kế hoạch chất lượng để đạt được kết quả 6.2
  4. Quy trình kiểm soát các quy trình, sản phẩm được cung cấp bên ngoài và Dịch vụ (các
  quy trình thuê ngoài) 8.4.1
  Hồ sơ cần thiết theo yêu cầu ISO 9001:2015
  1. Hồ sơ Bảo trì và Hiệu chuẩn, Giám sát và đo lường thiết bị 7 .1.5.1
  2. Hồ sơ năng lực nhân sự 7 .2
  3. Hồ sơ xem xét yêu cầu sản phẩm / dịch vụ 8.2.3.2
  4. Bản ghi các yêu cầu mới đối với sản phẩm hoặc dịch vụ 8.2.3.2
  5. Hồ sơ các đầu vào Thiết kế và Phát triển 8.3.3
  6. Hồ sơ Kiểm soát Thiết kế và Phát triển 8.3.4
  7. Kết quả đầu ra Thiết kế và Phát triển Ghi 8.3.5
  8. Hồ sơ Thay đổi Thiết kế và Phát triển 8.3.6
  9. Hồ sơ đánh giá nhà cung cấp bên ngoài (nhà cung cấp) 8.4.1
  10. Hồ sơ các đặc tính sản phẩm / dịch vụ 8.5.1
  11. Hồ sơ các thay đổi đối với tài sản của khách hàng 8.5.3
  12. Hồ sơ những thay đổi trong sản xuất / cung cấp dịch vụ 8.5.6
  13. Bằng chứng về sự phù hợp về sản phẩm / dịch vụ 8.6
  14. Hồ sơ sự không phù hợp 8.7 .2, 10.2.2
  15. Hồ sơ đo lường năng lực 9.1.1
  16. Chương trình đánh giá nội bộ và kết quả 9.2.2
  17. Họp xem xét của lãnh đạo 9.3
  18. Sự không phù hợp và Hành động khắc phục 10.2.2

  Các tài liệu hồ sơ thường dùng nhưng không bắt buộc

  1. Xác định bối cảnh của Tổ chức và các bên quan tâm 4.1, 4.2
  2. Thủ tục Giải quyết Các rủi ro và Cơ hội 6.1.
  3. Thủ tục Năng lực, Đào tạo và Nâng cao Nhận thức 7 .2, 7 .3
  4. Thủ tục kiểm soát tài liệu và hồ sơ 7 .5
  5. Thủ tục bán hàng 8.2
  6. Thủ tục thiết kế và phát triển 8.3
  7. Thủ tục sản xuất và cung cấp dịch vụ 8.5
  8. Thủ tục Kho bãi 8.5.4
  9. Thủ tục đo sự hài lòng của khách hàng 9.1.2
  10. Thủ tục đánh giá nội bộ 9.2
  11. Thủ tục xem xét của lãnh đạo 9.3
  12. Thủ tục về Sự Không phù hợp và Hành động khắc phục 10.2
  Danh mục tài liệu theo yêu cầu của ISO 9001:2015 là căn cứ để các tổ chức thiết kế hệ thống
  tài liệu cho phù hợp với thực tế doanh nghiệp và yêu cầu của tiêu chuẩn.


  Tài liệu nội bộ của chứng nhận ISO 14001 cần có nội dung

  Tài liệu yêu cầu theo ISO 14001: 2015
  Kể từ khi công bố bản sửa đổi của ISO 14001:2015, nhiều người đang tự hỏi những tài liệu nào
  là bắt buộc trong bản sửa đổi năm 2015. Cần bao nhiêu tài liệu? Vì vậy, danh sách dưới đây
  bạn sẽ thấy không chỉ các tài liệu bắt buộc, mà còn là các tài liệu được sử dụng phổ biến để
  thực hiện ISO 14001.

  Đây là những tài liệu bạn cần tạo ra nếu bạn muốn tuân thủ với ISO 14001:
  Phạm vi của EMS (mục 4.3)
  Chính sách môi trường (mục 5.2)
  Các quá trình cần thiết rủi ro và cơ hội cần được giải quyết (mục 6.1.1)
  Các tiêu chí đánh giá các khía cạnh môi trường đáng kể (mục 6.1.2)
  Các khía cạnh môi trường với các tác động môi trường liên quan (mục 6.1.2)
  Các khía cạnh môi trường đáng kể (mục 6.1.2)
  Các mục tiêu và kế hoạch về môi trường để đạt được chúng (mục 6.2)
  Kiểm soát hoạt động (khoản 8.1)
  Chuẩn bị sẵn sàng và ứng phó với trường hợp khẩn cấp (mục 8.2)

  Những hồ sơ bắt buộc:
  Hồ sơ các nghĩa vụ tuân thủ (khoản 6.1.3)
  Hồ sơ về đào tạo, kỹ năng, kinh nghiệm và trình độ (mục 7.2)
  Bằng chứng giao tiếp (mục 7.4)
  Kết quả giám sát và đo lường (mục 9.1.1)
  Chương trình đánh giá nội bộ (mục 9.2)
  Kết quả hành động khắc phục (mục 10.1)

  Tài liệu không bắt buộc
  Có rất nhiều tài liệu không bắt buộc có thể được sử dụng để thực hiện ISO 14001. Tuy nhiên,
  những tài liệu không bắt buộc này được sử dụng phổ biến nhất:
  Thủ tục xác định bối cảnh của tổ chức và các bên liên quan (mục 4.1 và 4.2)
  Thủ tục xác định và đánh giá các khía cạnh và rủi ro môi trường (mục 6.1.1 và 6.1.2)
  Thủ tục đào tạo (khoản 7.2 và 7.3)
  Thủ tục trao đổi thông tin (mục 7.4)
  Thủ tục kiểm soát tài liệu và hồ sơ (khoản 7.5)
  Thủ tục đánh giá nội bộ (mục 9.2)
  Thủ tục xem xét của lãnh đạo (khoản 9.3)
  Thủ tục quản lý sự không phù hợp và hành động khắc phục (mục 10.2)

  Hãy liên hệ với Odimorgan để được tư vấn chi tiết hơn

  CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KỸ THUẬT ODI MORGAN

  Số 195, đường Lý Thái Tông, phường Suối Hoa, TP. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh
  0357656683
  0333434663
  support@odimorgan.vn

  CHAT VỚI TƯ VẤN VIÊN

  Odi Supports

  DỊCH VỤ LIÊN QUAN

  Không có bài viết liên quan...