Chứng nhận cho thực phẩm

Danh mục dịch vụ

Tin tức - tư vấn

ISO 9001 là gì? ISO 9001 là một tiêu chuẩn về hệ thống quản lý chất lượng, do Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế phát triển và ban hành được sử dụng và công nhận trên toàn thế giới. Nó xác định một tập hợp các yêu cầu quản lý chất lượng.

TỔNG QUAN VỀ CHỨNG NHẬN KOSHER

Chứng Nhận KOSHER Là Gì? Chứng nhận KOSHER là chứng nhận cho thực phẩm và sản phẩm nhằm xác định sản phẩm phù hợp với luật ăn kiêng của người Do…
Dịch vụ tư vấn chứng nhận HALAL

TỔNG QUAN CHỨNG NHẬN HALAL

Chứng nhận HALAL là gì? Chứng nhận Halal là một loại chứng chỉ xác nhận về độ đạt yêu cầu về thành phần và điều kiện sản xuất đáp ứng yêu…

TỔNG QUAN VỀ CHỨNG NHẬN ISO 22000

Chứng nhận ISO 22000 là gì? ISO 22000 là tiêu chuẩn về hệ thống quản lý an toàn thực phẩm được xây dựng bởi Tổ chức Tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO)…

CHỨNG NHẬN THỰC PHẨM HỮU CƠ

Chứng nhận hữu cơ (Organic) là gì? Hữu cơ là thuật ngữ dùng để chỉ những sản phẩm, thực phẩm được sản xuất, chế biến, xử lý bằng các biện…
Odi Morgan

CÁCH ĐĂNG KÝ CHỨNG NHẬN USDA

Đăng ký chứng nhận hữu cơ USDA Bước 1: Nộp hồ sơ và lệ phí lên Tổ chức chứng nhận hữu cơ có trong danh sách ủy quyền của USDA. –…

GIỚI THIỆU CHỨNG NHẬN IFS FOOD

GIỚI THIỆU CHỨNG NHẬN IFS FOOD 1. Chứng nhận IFS FOODS là gì? IFS được thành lập vào năm 2003 với tên gọi International Featured Standard. IFS Food là một…

Phiên bản thứ tư của FSSC

Phiên bản thứ tư của FSSC đã được công bố gần đây. Bản này có những điểm nổi bật sau: Kiểm toán không có cảnh báo Một trong các cuộc…

CHỨNG NHẬN DVGW

CHỨNG NHẬN DVGW Giới thiệu DVGW DVGW là tên viết tắt của Deutschen Verein des Gas- und Wasserfaches Hiệp hội chuyên nghiệp về nước và khí đốt tự nhiên của…
Odi Morgan

QUY PHẠM TIÊU CHUẨN CHỨNG NHẬN BRC

QUY PHẠM TIÊU CHUẨN CHỨNG NHẬN BRC 1.Giới thiệu chứng nhận BRC Vào năm 1998, Hiệp hội Bán lẻ Anh (BRC, British Retail Consortium) đã khởi xướng và phát triển…
Odi Morgan

CHỨNG NHẬN THỰC PHẨM BRC

CHỨNG NHẬN THỰC PHẨM BRC Giới thiệu chứng nhận thực phẩm Vào năm 1998, Hiệp hội Bán lẻ Anh (BRC, British Retail Consortium) đã khởi xướng và phát triển Tiêu…