Chứng nhận sản phẩm

Danh mục dịch vụ

Tin tức - tư vấn

Chứng nhận sản phẩm là chứng nhận đảm bảo chất lượng an toàn với con người, môi trường, mỗi quốc gia có chứng nhận sản phẩm riêng. Chứng nhận CE xuất khẩu, bán hàng vào Châu Âu. Chứng nhận FDA xuất khẩu, bán hàng vào Mỹ . Quốc gia Châu Á có chứng nhận SABER, chứng nhận BIS, chứng nhận HALAL, chứng nhận CCC, chứng nhận TCVN

Giới thiệu chứng nhận CE Marking

Trong bối cảnh hội nhập toàn cầu hiện nay, việc xuất nhập khẩu hàng hóa sang các nước khác trên thế giới là một ngành chiếm tỉ trọng GDP cao,…

Tổng quan về chứng nhận Greenguard

Tổng quan về chứng nhận Greenguard Chứng nhận UL GREENGUARD cung cấp cho các nhà sản xuất lợi thế cạnh tranh bằng cách đánh giá tác động sức khỏe của…

Tiêu chuẩn chứng nhận RDS

Tiêu Chuẩn RDS Là Gì? Tiêu chuẩn RDS (tên đầy đủ là The Responsible Down Standard – Tiêu chuẩn lông vũ có trách nhiệm) là tiêu chuẩn khởi xướng bởi The…

Chứng nhận may mặc Oeko-Tex 100

Tiêu chuẩn Oeko-Tex 100 Như đã đề cập ở trên, một trong những chứng nhận về tính bền vững của ngành dệt may quan trọng nhất là Tiêu chuẩn Oeko-Tex…
Odi Morgan

So sánh tiêu chuẩn GMP EU và GMP WHO

Thực hành sản xuất tốt (GMP) là một trong những bộ nguyên tắc, tiêu chuẩn cần đảm bảo đối với các cơ sở sản xuất dược phẩm. Trong xu thế…

CHỨNG CHỈ, CHỨNG NHẬN GMP EU

Chứng chỉ, chứng nhận GMP EU là gì? GMP EU – Good Manufacturing Practices European Union là bộ nguyên tắc, tiêu chuẩn Thực hành tốt sản xuất thuốc của Liên…

TỔNG QUAN CHỨNG NHẬN CE

Giấy Chứng Nhận CE Là Gì? CE, tiêu chuẩn CE, tên đầy đủ CE Marking là viết tắt của Conformité Européenne. Chứng nhận CE về các sản phẩm đã tuân…

TỔNG QUAN VỀ CHỨNG NHẬN FDA

FDA là gì? FDA được viết tắt bởi cụm từ Food and Drug Administration – Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ. Đây là cơ sở quản…