Dịch vụ nổi bật

Tin tức - tư vấn

 • Việt Nam là một quốc gia có thể mạnh về nông nghiệp và là nước có trữu lượng xuất khẩu về nông nghiệp rất lớn đến nhiều quốc gia. Để doanh nghiệp có thể xuất khẩu thực phẩm thì cần phỉa có giấy chứng nhận an toàn thực phẩm xuất khẩu được cấp cho thực phẩm và phụ gia thực phẩm. Vậy giấy chứng nhận an toàn thực phẩm xuất khẩu là gì?
 • Giấy CFS hay Giấy chứng nhận lưu hành tự do (Certificate of Free Sale) là một loại giấy chứng nhận do cơ quan nhà nước có thẩm quyền của nước xuất khẩu cấp cho thương nhân xuất khẩu sản phẩm, hàng hóa —> Để chứng nhận rằng sản phẩm, hàng hóa đó được sản xuất và được phép lưu hành tự do tại nước xuất khẩu.
 • Giấy chứng nhận xuất khẩu (Certificate of Exportation)  có nội dung bảo đảm an toàn cho người sử dụng hoặc được bán tự do tại thị trường của nước sản xuất/xuất khẩu.

Certificate of origin - Wikipedia

1. Trình tự thực hiện giấy chứng nhận xuất khẩu dành cho thực phẩm 

Bước 1:

 •  Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh sản phẩm thực phẩm nộp hồ sơ đến Cục An toàn thực phẩm – Bộ Y tế (nộp trực tiếp hoặc nộp hồ sơ theo đường bưu điện)
 •  Ngay khi nhận được hồ sơ đề nghị cấp CFS, CE, bộ phận tiếp nhận hồ sơ phải kiểm tra hồ sơ, vào Sổ tiếp nhận và cấp Phiếu tiếp nhận hồ sơ cho tổ chức, cá nhân theo mẫu quy định tại Phụ lục số 05 ban hành kèm theo Thông tư số 52/2015/TT-BYT

Bước 2:

 • Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc, kể từ ngày ghi trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ, Cục An toàn thực phẩm phải cấp CFS, CE theo mẫu quy định tại Phụ lục số 06, Phụ lục số 07 ban hành kèm theo Thông tư số 52/2015/TT-BYT hoặc theo mẫu yêu cầu của nước nhập khẩu. Trường hợp không cấp, phải trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do không cấp.

2. Thành phần hồ sơ giấy chứng nhận xuất khẩu dành cho thực phẩm

 •  – Đơn đề nghị cấp CFS, CE theo mẫu quy định tại Phụ lục số 04 ban hành kèm theo Thông tư số 52/2015/TT-BYT.
 • -Bản tự công bố sản phẩm/Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm được quy định tại Mẫu số 01/03 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 2/2/2018 của Chính phủ (hoặc Giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy hoặc Xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm)
 • Lưu ý:
 • Sản phẩm thực phẩm cần xin chứng nhận CFS/CE phải phù hợp với các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật công bố áp dụng.

 

 

Sự khác biệt trong chế độ và quy định ăn chay 

3. Thời gian thực hiện giấy chứng nhận xuất khẩu dành cho thực phẩm

Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc

  MIỄN PHÍ TƯ VẤN & BÁO GIÁ DỊCH VỤ

  CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KỸ THUẬT ODI MORGAN

  Số 195, đường Lý Thái Tông, phường Suối Hoa, TP. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh
  0357656683
  0333434663
  support@odimorgan.vn

  CHAT VỚI TƯ VẤN VIÊN

  Odi Supports

  DỊCH VỤ LIÊN QUAN

  Không có bài viết liên quan...