Dịch vụ nổi bật

Tin tức - tư vấn

THANH TRA NHÀ MÁY

Thanh tra nhà máy Việt Nam ghi chú chính sách lao động: Quy định về giờ làm thêm cho người lao động là gì?

1. Các quy định về giờ làm việc bình thường đối với việc kiểm tra nhà máy tại Việt Nam là gì?
– Thời giờ làm việc bình thường không quá 8 giờ trong một ngày và 48 giờ trong một tuần.
– Người sử dụng lao động có thể xây dựng chế độ làm việc theo tuần; nếu làm việc theo tuần thì thời giờ làm việc bình thường không quá 10 giờ trong một ngày và 48 giờ trong một tuần. Chính phủ khuyến khích người sử dụng lao động áp dụng hệ thống làm việc 40 giờ mỗi tuần.
– Tất cả những người lao động làm công việc thuộc danh mục đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm do Bộ Lao động Thương binh Xã hội và Bộ Y tế công bố không được làm việc quá 6 giờ một ngày

2. Các quy định về thời gian cho ca đêm lớn trong kiểm tra nhà máy của Việt Nam là gì?
– Thời gian hoạt động của ca đêm lớn là từ 22h đêm đến 6h sáng hôm sau

3. Quy định về giờ làm thêm khi kiểm tra nhà máy ở Việt Nam như thế nào?
– Thời giờ làm thêm là thời giờ làm việc ngoài thời giờ làm việc bình thường được pháp luật, thoả ước lao động tập thể hoặc nội quy lao động của doanh nghiệp quy định.
– Người sử dụng lao động phải bố trí người lao động làm thêm giờ khi có đủ các điều kiện sau đây
Nhận được sự đồng ý của Laudin;
Bảo đảm số giờ làm thêm của người lao động không quá 50% số giờ làm việc bình thường trong một ngày. Đối với người lao động làm việc theo tuần thì tổng số giờ làm việc bình thường và số giờ làm thêm trong ngày không quá 12 giờ; tổng số giờ làm thêm trong tháng Không quá 30 giờ, tổng số giờ làm thêm trong năm không quá 200 giờ. Đối với một số trường hợp đặc biệt do Nhà nước quy định thì tổng số giờ làm thêm trong một năm của người lao động không quá 300 giờ;
Sau khi người lao động phải làm thêm giờ nhiều ngày liên tục trong tháng thì người sử dụng lao động phải bố trí cho người lao động nghỉ bù trong thời gian không được nghỉ.

4. Các quy định về làm thêm giờ trong trường hợp đặc biệt trong kiểm tra nhà máy Việt Nam là gì?
– Người sử dụng lao động có quyền yêu cầu người lao động làm thêm giờ bất cứ lúc nào trong những ngày sau đây và người lao động không được từ chối:
– Thực hiện lệnh động viên, lệnh triệu tập bảo đảm nhiệm vụ quốc phòng, an ninh theo quy định của pháp luật trong trường hợp khẩn cấp về quốc phòng, an ninh.
– Phòng ngừa, khắc phục hậu quả thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh, thảm họa để bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

  MIỄN PHÍ TƯ VẤN & BÁO GIÁ DỊCH VỤ

  CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KỸ THUẬT ODI MORGAN

  Số 195, đường Lý Thái Tông, phường Suối Hoa, TP. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh
  0357656683
  0333434663
  support@odimorgan.vn

  CHAT VỚI TƯ VẤN VIÊN

  Odi Supports

  DỊCH VỤ LIÊN QUAN

  Không có bài viết liên quan...