Dịch vụ nổi bật

Tin tức - tư vấn

Tiêu chuẩn Tái chế Toàn cầu (GRS) là gì?

Tiêu chuẩn Tái chế Toàn cầu (GRS) là một tiêu chuẩn được quốc tế công nhận cung cấp cho các công ty một công cụ để xác minh rằng một hoặc nhiều nguyên liệu đầu vào cụ thể có trong sản phẩm cuối cùng. Bạn có thể tìm thấy các đơn vị được chứng nhận GRS ở hơn 50 quốc gia.

Sàn giao dịch Dệt may phi lợi nhuận toàn cầu duy trì GRS. Nó phát triển và thúc đẩy một bộ các tiêu chuẩn công nghiệp hàng đầu, cũng như thu thập và xuất bản dữ liệu và thông tin chi tiết quan trọng về ngành.

Sàn giao dịch Dệt may cũng quản lý Tiêu chuẩn xác nhận quyền sở hữu nội dung (CCS), Tiêu chuẩn xác nhận quyền sở hữu tái chế (RCS), Tiêu chuẩn nội dung hữu cơ (OCS), Tiêu chuẩn xuống có trách nhiệm (RDS) và Tiêu chuẩn len có trách nhiệm (RWS).

GIỚI THIỆU VỀ GRS – TIÊU CHUẨN TÁI CHẾ TOÀN CẦU – Tổ chức chứng nhận ISO tại Việt Nam

Control Union Certifications (CU) ban đầu đã phát triển Tiêu chuẩn tái chế toàn cầu (GRS) vào năm 2008. Sở giao dịch Dệt may đã mua lại quyền sở hữu vào tháng 1 năm 2011.

Phiên bản mới nhất của tiêu chuẩn, GRS 4.0, thay thế phiên bản trước đó, GRS 3.0, vào tháng 7 năm 2017. Lần sửa đổi tiếp theo theo lịch trình của GRS là vào năm 2021.

Tiêu chuẩn Tái chế Toàn cầu theo dõi các vật liệu tái chế được chứng nhận trong toàn bộ chuỗi cung ứng, từ bộ xử lý đầu tiên đến sản phẩm cuối cùng. Mỗi tổ chức dọc theo chuỗi giá trị được yêu cầu đảm bảo tính toàn vẹn của nguyên liệu đầu vào.

Nhãn GRS có các hướng dẫn và quy trình chứng nhận nghiêm ngặt. Nó xác minh hàm lượng tái chế của các sản phẩm dệt may, được hỗ trợ bởi chứng nhận độc lập về nguyên liệu đầu vào.

Quy trình tư vấn tiêu chuẩn tái chế toàn cầu GRS

Để được chứng nhận GRS, nguyên liệu thô, sản phẩm trung gian và sản phẩm dệt may cuối cùng phải thực hiện đủ các bước để bảo toàn danh tính của nguyên liệu đầu vào.

Tiêu chuẩn Tái chế Toàn cầu bao gồm các công ty trong lĩnh vực ginning, kéo sợi, dệt, đan, nhuộm, in, cắt và khâu của tất cả hàng dệt may với ít nhất 20% hàm lượng tái chế được chứng nhận.

Mục tiêu của chứng nhận Tiêu chuẩn Tái chế Toàn cầu GRS

Chứng nhận GRS nhằm mục đích tăng cường sử dụng các vật liệu tái chế. Nó cung cấp một công cụ để các công ty xác nhận và truyền đạt các tuyên bố về tính bền vững về sản phẩm của họ.

Trong ngành dệt may toàn cầu, mức nguyên liệu thô có một trong những tác động đáng kể nhất và là cách xa nhất đối với người tiêu dùng.

Đánh giá GRS - Tiêu chuẩn tái chế toàn cầu quan trọng cho ngành dệt... - Công ty TNHH Chứng nhận KNA

Chứng nhận GRS xác minh các hoạt động thiết yếu ở giai đoạn đầu của chuỗi cung ứng và theo dõi nguyên liệu cho đến sản phẩm cuối cùng. Nó cung cấp sự bảo vệ thương hiệu, sự tự tin trong việc tìm nguồn cung ứng và sự tín nhiệm cao hơn.

Tiêu chuẩn Tái chế Toàn cầu xác minh các hoạt động xã hội, môi trường và hóa chất có trách nhiệm trong việc sản xuất các sản phẩm tái chế.

Nó cung cấp đánh giá và xác minh độc lập minh bạch, nhất quán và toàn diện về các công bố về hàm lượng vật liệu tái chế trên các sản phẩm

Chứng nhận GRS đảm bảo rằng các cam kết bền vững dẫn đến thay đổi có ý nghĩa và tích cực. Nó sử dụng quy trình chứng nhận độc lập của bên thứ ba để đảm bảo rằng các sản phẩm tuân thủ các yêu cầu về nội dung tái chế.

Dịch vụ Đào tạo, Chứng nhận tiêu chuẩn GRS | Trọn gói - Chi phí tối ưu

Bằng cách xác minh các tuyên bố được đưa ra cho người tiêu dùng, chứng nhận GRS mang lại tiếng nói đáng tin cậy cho các nhà cung cấp và thương hiệu. Nó dẫn đến sự tự tin cao hơn với hệ thống tiêu chuẩn được quốc tế công nhận.

Tiêu chuẩn Tái chế Toàn cầu xác định các yêu cầu để đảm bảo các tuyên bố về nội dung đáng tin cậy cũng như các điều kiện làm việc tuân thủ xã hội trong chuỗi cung ứng. Nó cũng đảm bảo ít tác động đến môi trường và hóa chất nhất có thể.

GRS cũng thúc đẩy ngành tiến nhanh hơn để đạt được tiến bộ về các mục tiêu bền vững. Nó xác định các yêu cầu được công nhận trên toàn cầu nhằm đảm bảo trạng thái tái chế của hàng dệt, từ thu hoạch nguyên liệu thô đến sản phẩm cuối cùng.

Tiêu chuẩn Tái chế Toàn cầu cung cấp một sự đảm bảo đáng tin cậy cho người tiêu dùng cuối cùng. Nó cho phép các nhà chế biến và nhà sản xuất dệt may xuất khẩu các loại vải và hàng may mặc tái chế của họ với một chứng nhận được chấp nhận ở tất cả các thị trường lớn.

Thông tin tổng quan về tiêu chuẩn tái chế toàn cầu GRS - Open End

GRS cũng là một tổ chức đóng góp tích cực cho sự phát triển bền vững. Nó thúc đẩy dệt may tái chế trở thành một phần quan trọng của cuộc sống hàng ngày, nâng cao đời sống con người và môi trường.

Chứng nhận GRS có nghĩa là gì?

Chứng nhận GRS là một tiêu chuẩn sản phẩm quốc tế, tự nguyện, đầy đủ, đặt ra các yêu cầu đối với việc xác minh của bên thứ ba về chuỗi hành trình sản phẩm, nội dung tái chế, thực tiễn xã hội và môi trường cũng như các hạn chế về hóa chất.

Các sản phẩm tái chế được chứng nhận GRS phải chứa tối thiểu 50% vật liệu tái chế và được xử lý bền vững.

Thành phần tái chế trong các sản phẩm dệt may phải nhận được đầy đủ nhận dạng và truy xuất nguồn gốc dọc theo toàn bộ chuỗi hành trình sản phẩm. Mỗi giai đoạn sản xuất bắt buộc phải được chứng nhận.

Chứng Nhận GRS - Công Nhận Quốc Tế - Công ty TNHH Chứng nhận KNA

GRS sử dụng định nghĩa ISO 14021 về nội dung tái chế, với các diễn giải dựa trên Hướng dẫn Xanh của Ủy ban Thương mại Liên bang Hoa Kỳ.

Chứng nhận GRS áp dụng cho cả nội dung vật liệu tái chế trước khi tiêu dùng (hoặc hậu công nghiệp) và sau khi tiêu dùng.

Tiêu chuẩn Tái chế Toàn cầu hạn chế việc sử dụng các hóa chất nguy hiểm trong quá trình chế biến các sản phẩm GRS nhưng không đề cập đến các chất có trong nguyên liệu thu hồi hoặc những gì có thể có trong các sản phẩm GRS cuối cùng.

Qu'est-ce que la certification Global Recycle Standard? | Greeny Bird Dress

GRS loại trừ:

 • Các chất vốn có vấn đề được REACH ((EC) No 1907/2006) phân loại là nguy hiểm đối với sức khỏe con người hoặc môi trường)
 • các chất và hỗn hợp được phân loại với mã nguy hiểm hoặc cụm từ nguy cơ cụ thể
 • các chất không tuân thủ Danh sách các chất bị hạn chế của nhà sản xuất của ZDHC (MRSL)

Các tổ chức được chứng nhận GRS cũng phải chứng minh sự tuân thủ của họ với các yêu cầu về môi trường GRS, bao gồm:

 • hệ thống quản lý môi trường
 • hệ thống quản lý hóa chất
 • lưu trữ hồ sơ
 • sử dụng năng lượng và nước
 • quản lý nước thải và chất thải
 • khí thải vào không khí

Chứng nhận GRS cũng đề cập đến các khía cạnh xã hội của sản xuất. Các sản phẩm được chứng nhận GRS phải tuân thủ các tiêu chuẩn lao động do Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) quy định.

Tiêu chuẩn GRS-Tiêu chuẩn Tái chế Toàn cầu (Global Recycled Standard)

Tiêu chuẩn Tái chế Toàn cầu đặt ra các yêu cầu xã hội về

 • Chính sách xã hội
 • lưu trữ hồ sơ
 • cưỡng bức lao động
 • lao động trẻ em
 • tự do hiệp hội
 • phân biệt đối xử, quấy rối và lạm dụng
 • sưc khỏe va sự an toan
 • Tiền lương và phúc lợi
 • điều khoản việc làm
 • giờ làm việc

Sự tăng trưởng trong tiêu thụ sợi tái chế đòi hỏi các tiêu chí xử lý thống nhất áp dụng cho ngành dệt may toàn cầu. Và chứng chỉ GRS đã chứng minh tính khả thi trong thực tế của nó.

GRS được quốc tế công nhận, được hiểu rộng rãi, tin cậy và tôn trọng bởi người tiêu dùng. Nó xác minh hàm lượng tái chế của sản phẩm trong mỗi bước của chuỗi giá trị thông qua chứng nhận của bên thứ ba.

Tiêu chuẩn tái chế toàn cầu GRS - Global Recycle Standard – TCI Vietnam

Quy trình chứng nhận Tiêu chuẩn Tái chế Toàn cầu GRS

Chứng nhận GRS dựa vào xác minh của bên thứ ba để xác nhận liệu một sản phẩm có bao gồm lượng vật liệu được tái chế và sản xuất bền vững thích hợp hay không.

Tiêu chuẩn Tái chế Toàn cầu thường đóng vai trò như một công cụ giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp và là phương tiện để các công ty đảm bảo rằng họ đang bán và mua các sản phẩm tái chế được chứng nhận.

Nó xác minh hàm lượng tái chế trong các sản phẩm dọc theo chuỗi cung ứng và theo dõi nguyên liệu từ quá trình xử lý đầu tiên đến sản phẩm cuối cùng. Mỗi tổ chức được kiểm tra bởi một bên thứ ba độc lập.

Các thực thể muốn được chứng nhận GRS được yêu cầu liên hệ với tổ chức chứng nhận đã được phê duyệt (CB) để yêu cầu dịch vụ. CB quản lý toàn bộ quá trình chứng nhận, từ đầu cho đến ghi nhãn cuối cùng và thông tin liên lạc.

Hướng dẫn quy trình đánh giá chứng nhận Tiêu chuẩn Tái chế toàn cầu (GRS Audit)

  MIỄN PHÍ TƯ VẤN & BÁO GIÁ DỊCH VỤ

  CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KỸ THUẬT ODI MORGAN

  Số 195, đường Lý Thái Tông, phường Suối Hoa, TP. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh
  0357656683
  0333434663
  support@odimorgan.vn

  CHAT VỚI TƯ VẤN VIÊN

  Odi Supports

  DỊCH VỤ LIÊN QUAN

  Không có bài viết liên quan...