Tổng quan về chứng nhận GRS- chứng nhận tái chế may mặc

Dịch vụ nổi bật

Tin tức - tư vấn

GRS là gì?

GRS – viết tắt của cụm từ Global Recycled Standard (Tiêu chuẩn tái chế toàn cầu) – là tiêu chuẩn sản phẩm tự nguyện để theo dõi và xác minh hàm lượng vật liệu tái chế trong sản phẩm cuối cùng.

Tiêu chuẩn GRS áp dụng cho chuỗi cung ứng đầy đủ và đề cập đến khả năng truy xuất nguồn gốc, nguyên tắc môi trường, yêu cầu xã hội, hàm lượng hóa chất và ghi nhãn.

Chứng nhận GRS - Tiêu chuẩn tái chế toàn cầu - Gglobal

Lịch Sử Của Chứng Nhận GRS

Tiêu chuẩn Tái chế Toàn cầu (GRS) ban đầu được phát triển bởi Control Union Certifications vào năm 2008 và quyền sở hữu do Textile Exchange tiếp quản vào ngày 1 tháng 1 năm 2011. Textile Exchange đã bắt đầu sửa đổi tiêu chuẩn vào đầu năm 2012. Mục tiêu của nó là đưa ra tiêu chuẩn mạnh mẽ hơn và bao gồm các yêu cầu hóa học mới. Một Nhóm Công tác Quốc tế (IWG) gồm các tổ chức chứng nhận đã được thành lập để sửa đổi tiêu chuẩn.

Chứng nhận GRS - Tiêu chuẩn tái chế toàn cầu

Mục Tiêu Của Chứng Nhận GRS

 • Tăng cường sử dụng vật liệu tái chế
 • Xác minh hàm lượng tái chế trong sản phẩm
 • Cung cấp cho người tiêu dùng (cả doanh nghiệp và người tiêu dùng cuối cùng) một công cụ để đưa ra quyết định sáng suốt.
 • Giảm tác động có hại của sản xuất đến con người và môi trường.
 • Đảm bảo rằng các sản phẩm được xử lý tốt hơn.
 • Tăng tỷ lệ nội dung tái chế trong sản phẩm.

TỔNG QUÁT VỀ TIÊU CHUẨN TÁI CHẾ TOÀN CẦU GRS -

 

Các Điểm Chính Trong Tiêu Chuẩn GRS

Xác minh vật liệu tái chế

Vật liệu được xác minh để đáp ứng định nghĩa ISO về tái chế. Cả tài liệu trước khi tiêu dùng và sau khi tiêu dùng đều được chấp nhận.

Sản xuất có trách nhiệm

Sản xuất theo tiêu chuẩn GRS bắt buộc phải đáp ứng các yêu cầu nghiêm ngặt về môi trường và xã hội. Các hóa chất có khả năng gây hại không được phép sử dụng trên các sản phẩm GRS.

Quản lý chuỗi cung ứng

Chứng nhận GRS đảm bảo minh bạch nguồn gốc của vật liệu tái chế: từ người tái chế đến sản phẩm cuối cùng.

Chứng nhận đáng tin cậy

Tổ chức chứng nhận bên thứ ba chuyên nghiệp sẽ kiểm tra từng giai đoạn trong chuỗi cung ứng.

Xây dựng uy tín

Các sản phẩm đáp ứng tất cả các yêu cầu có thể được dán nhãn với biểu tượng GRS.

Sự giám sát của các bên liên quan

GRS được quản lý với đầu vào của các nhà tái chế, nhà cung cấp, nhà bán buôn và nhà bán lẻ từ mọi nơi trên thế giới.

Các hướng dẫn Trách Nhiệm Xã Hội của chứng nhận GRS - Công ty TNHH Chứng nhận KNA

Phạm vI chứng Nhận GRS

 • a) Tiêu chuẩn này áp dụng cho sản phẩm có 20% vật liệu tái chếtrở lên. (Một số trường hợp ngoại lệ có thể áp dụng)
 • b) Tiêu chuẩn áp dụng cho bất kỳ Nguyên liệu tái chế nào đã được xác minh và có thể áp dụng cho bất kỳ chuỗi cung ứng nào.

Tổ chức chứng nhận (bên thứ 3) sẽ đánh giá vật liệu được yêu cầu có đảm bảo điều kiện là vật liệu tái chế hay không. Trong trường hợp có khiếu nại về Vật liệu tái chế cho người tiêu dùng trước, các cơ quan chứng nhận sẽ dựa vào những điều sau để đưa ra quyết định của họ:

 1. Quá trình tạo ra Nguyên liệu là gì?
 2. Nguyên liệu hiện đang được sử dụng làm đầu vào cho quy trình nào?
 3. Quá trình xử lý lại nào được yêu cầu để cho phép nguyên liệu được thu hồi được sử dụng làm nguyên liệu đầu vào?

Các Tổ chức Chứng nhận sẽ đánh giá vật liệu dựa trên định nghĩa của Vật liệu tái chế để xác minh tính chính xác của nhận dạng vật liệu.

 • c) Tiêu chuẩn cung cấp xác minh chuỗi hành trình đối với Nguyên liệu tái chế, phù hợp với Tiêu chuẩn xác nhận quyền sở hữu nội dung (CCS)
 • d) Tiêu chuẩn bao gồm ghi nhãn hướng tới người tiêu dùng; chỉ những sản phẩm đã được chứng nhận cho người bán trong giao dịch giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp gần đây nhất mới đủ điều kiện. Chỉ những sản phẩm có ít nhất 50% Nội dung tái chế mới đủ điều kiện để dán nhãn GRS cụ thể cho sản phẩm.
 • e) GRS thiết lập các tiêu chí cho các nguyên tắc xã hội và môi trường trong quá trình chế biến các sản phẩm được chứng nhận GRS.
 • f) Tiêu chuẩn hạn chế việc sử dụng các hóa chất nguy hiểm trong quá trình chế biến các sản phẩm GRS; nó không đề cập đến các hóa chất có trong Vật liệu được thu hồi hoặc những gì có thể có trong các sản phẩm GRS cuối cùng.

GRS là gì? Tìm hiểu tiêu chuẩn tái chế toàn cầu 2023 | TQC CGLOBAL

Trong đó có các giai đoạn không yêu cầu chứng nhận GRS là:

 • Thu gom rác thải
 • Sắp xếp, lựa chọn, nhóm.
 • Xác minh ngẫu nhiên, tự khai báo

Các giai đoạn yêu cầu chứng nhận GRS:

 • Tái chế vật liệu
 • Bất kỳ quy trình nào mà vật liệu tái chế được sử dụng để sản xuất các sản phẩm trung gian hoặc thành phẩm cho người tiêu dùng
 • Tiếp thị sản phẩm RCS

GRS - Tiêu chuẩn dành cho những sản phẩm có thành phần làm từ vật liệu tái chế - Open End

DOANH NGHIỆP NÀO CẦN CHỨNG NHẬN GRS?

Tiêu chuẩn Tái chế Toàn cầu dành cho các thành phẩm hoặc sản phẩm trung gian dựa trên vật liệu tái chế.

Nhãn GRS áp dụng cho các công ty trong lĩnh vực dệt may có hoạt động kéo sợi đan, in, khâu, kéo sợi, dệt và nhuộm, nhưng cũng áp dụng cho các nhà tái chế, nhà phân phối và thương hiệu muốn sản phẩm tái chế của họ và các hoạt động có trách nhiệm của họ được nhãn quốc tế công nhận .

LỢI ÍCH KHI DOANH NGHIỆP ĐẠT CHỨNG NHẬN GRS?

 • Tạo cơ hội tiếp cận thị trường các sản phẩm làm từ vật liệu tái chế
 •  Đáp ứng các tiêu chí quan hệ của khách hàng mới
 •  Hữu ích để nắm bắt các thị trường châu Âu
 •  Giảm tác động có hại của sản xuất đối với con người và môi trường
 •  Cung cấp sự đảm bảo rằng các vật liệu trong sản phẩm cuối cùng thực sự được Tái chế và xử lý bền vững hơn.
 •  Thúc đẩy sự đổi mới trong việc giải quyết các vấn đề về chất lượng trong việc sử dụng vật liệu Tái chế.
 •  Cải thiện niềm tin của khách hàng
 •  Theo dõi & truy tìm Nguyên liệu đầu vào tái chế
 •  Giảm tác động có hại của sản xuất đối với con người và môi trường
 •  Thúc đẩy sự đổi mới trong việc giải quyết các vấn đề về chất lượng trong việc sử dụng vật liệu tái chế.

Tổng quan về tiêu chuẩn tái chế toàn cầu (GRS) – ISCVietnam

NGUYÊN TẮC CHỨNG NHẬN GRS?

Tiêu chuẩn GRS phù hợp với các sản phẩm tái chế có hàm lượng từ 20% trở lên. Có thể áp dụng một số trường hợp ngoại lệ nhất định, vui lòng tham khảo Quy trình Chứng nhận và Chứng nhận của Sàn giao dịch Dệt may để biết thông tin về xử lý nhượng quyền, cũng như mọi vật liệu tái chế đã được xác thực có thể được áp dụng cho bất kỳ chuỗi cung ứng nào. Phạm vi Tiêu chuẩn này xác minh chuỗi hành trình sản phẩm vật liệu tái chế theo “tiêu chuẩn khai báo hàm lượng”.

Tiêu chuẩn GRS bao gồm các nhãn hướng tới người tiêu dùng; chỉ những sản phẩm đã được người bán chứng nhận trong giao dịch giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp mới đủ điều kiện.

Chỉ những sản phẩm có ít nhất 50% hàm lượng tái chế mới đáp ứng nhãn GRS dành riêng cho sản phẩm.

GRS - Tiêu chuẩn Tái chế Toàn Cầu

Tiêu chuẩn GRS thiết lập các tiêu chuẩn về nguyên tắc xã hội và môi trường khi xử lý các sản phẩm được chứng nhận GRS. Nó cũng hạn chế việc sử dụng các hóa chất độc hại trong quá trình xử lý các sản phẩm GRS; nó không liên quan đến sự hiện diện của hóa chất trong vật liệu tái chế hoặc hóa chất có thể có trong sản phẩm GRS cuối cùng.

Mục tiêu của chứng nhận GRS là để thống nhất định nghĩa của nhiều ứng dụng, truy nguyên nguyên liệu đầu vào có thể tái chế và cung cấp công cụ để khách hàng (thương hiệu và người tiêu dùng) đưa ra quyết định sáng suốt. Giảm tác hại của quá trình sản xuất đối với con người và môi trường, đảm bảo tái chế và xử lý vật liệu bền vững hơn trong sản phẩm cuối cùng, đồng thời thúc đẩy đổi mới phương pháp giải quyết vấn đề chất lượng đối với việc sử dụng vật liệu tái chế.

Thông tin tổng quan về tiêu chuẩn tái chế toàn cầu GRS - Open End

LÀM CÁCH NÀO ĐỂ ĐẠT ĐƯỢC CHỨNG NHẬN GRS?

Bước 1: Đăng ký chứng nhận và thỏa thuận với tổ chức chứng nhận

Bước đầu tiêu của Quy trình chứng nhận là Đăng ký chứng nhận GRS. Doanh nghiệp cần thỏa thuận với Tổ chức chứng nhận thông qua bản Đăng ký chứng nhận và hợp đồng.

Phiếu Đăng ký chứng nhận bao gồm các thông tin liên quan tới doanh nghiệp. Ví dụ: Tên doanh nghiệp; Địa điểm đánh giá; Lĩnh vực sản xuất; Số lượng nhân sự….

Các thông tin này là rất quan trọng cho Tổ chức chứng nhận để tiến hành các bước tiếp theo.

 Bước 2: Tổ chức chứng nhận xem xét thông tin và lập kế hoạch đánh giá

Tổ chức chứng nhận tiếp nhận được thông tin và yêu cầu của Doanh nghiệp. Sau đó, Tổ chức chứng nhận xem xét thông tin và lập kế hoạch đánh giá gửi Khách hàng.

Kế hoạch đánh giá sẽ chủ yếu bao gồm các thông tin chứng nhận. Ví dụ như: thời gian đánh giá; địa điểm đánh giá; thông tin các chuyên gia đánh giá; nội dung đánh giá…

Kế hoạch đánh giá sẽ giúp Doanh nghiệp chủ động việc chuẩn bị các nội dung đánh giá.

Quy trình GRS về tái chế được thực hiện như thế nào? - Công ty TNHH Chứng nhận KNA

Bước 3: Đánh giá tài liệu và đánh giá chứng nhận tại hiện trường.

Việc đánh giá chứng nhận thông thường trải qua 02 bước cơ bản.

Một là, đánh giá xem xét hệ thống tài liệu của Doanh nghiệp.

Hai là, đánh giá thực tiễn tại nhà xưởng sản xuất, nơi doanh nghiệp kinh doanh…

Các chuyên gia đánh giá của Tổ chức chứng nhận sẽ xem xét các tài liệu, quy trình, hướng dẫn… và thực tế sản xuất, kinh doanh của Doanh nghiệp có phù hợp với các điều khoản trong tiêu chuẩn GRS hay không.

Chuyên gia đánh giá sẽ thực hiện công việc theo nguyên tắc khách quan, độc lập và tuân thủ các quy định của pháp luật về đánh giá chứng nhận.

Kết quả bước này là bằng chứng xác nhận cho việc Hệ thống quản lý của doanh nghiệp có phù hợp tới tiêu chuẩn GRS hay không.

Dịch vụ tư vấn chứng nhận Tiêu Chuẩn GRS | Trọn gói chi phí - Tư vấn đạt chứng nhận

 

Bước 4: Thẩm xét hồ sơ đánh giá và demo Giấy chứng nhận

Sau khi đã có kết quả đánh giá của chuyên gia đánh giá chứng nhận. Tổ chức chứng nhận sẽ thẩm xét hồ sơ và hoàn thiện hồ sơ để cấp giấy chứng nhận.

Đồng thời; Tổ chức chứng nhận sẽ gửi cho Doanh nghiệp 01 bản demo giấy chứng nhận. Bản demo giấy chứng nhận sẽ bao gồm các thông tin giống như 01 chứng chỉ ISO chính thức.

Doanh nghiệp có trách nhiệm kiểm tra các thông tin trên Giấy chứng nhận.

Bước 5: Cấp giấy chứng nhận GRS và bàn giao hồ sơ.

Sau khi đã thẩm xét xong hồ sơ và xác nhận thông tin chứng chỉ với Doanh nghiệp. Tổ chức chứng nhận sẽ cấp cho Doanh nghiệp 01 Giấy chứng nhận GRS.

Đồng thời, Tổ chức chứng nhận sẽ bàn giao hồ sơ chứng nhận cho khách hàng.

Hồ sơ bao gồm: 01 chứng chỉ GRS; Quyết định cấp giấy chứng nhận và Quyết định về sử dụng mẫu giấu.

Giấy chứng nhận GRS – Tiêu chuẩn tái chế toàn cầu

CHỨNG NHẬN GRS CÓ THỜI HẠN BAO LÂU?

Chứng chỉ GRS không được trao một lần và mãi mãi, nó phải được gia hạn trước khi chứng chỉ hết hạn. Sau khi đăng ký đánh giá cho tổ chức chứng nhận, họ tiến hành đánh giá ban đầu. Sau khi tiến hành đánh giá thành công, tổ chức chứng nhận cấp giấy chứng nhận có hiệu lực trong một năm. Sau khi hoàn thành chu kỳ đánh giá một năm, việc đánh giá lại sẽ được tiến hành để tiếp tục quá trình chứng nhận.

  MIỄN PHÍ TƯ VẤN & BÁO GIÁ DỊCH VỤ

  CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KỸ THUẬT ODI MORGAN

  Số 195, đường Lý Thái Tông, phường Suối Hoa, TP. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh
  0357656683
  0333434663
  sales@odimorgan.vn

  CHAT VỚI TƯ VẤN VIÊN

  Odi Supports

  DỊCH VỤ LIÊN QUAN

  Không có bài viết liên quan...