TƯ VẤN – ĐÀO TẠO CHỨNG NHẬN IATF 16949

Danh mục dịch vụ

Tin tức - tư vấn

TƯ VẤN – ĐÀO TẠO CHỨNG NHẬN IATF 16949

Tiêu chuẩn IATF 16949:2016 (International Automotive Task Force) là Hệ thống Quản lý Chất lượng ngành Ô tô được biên soạn bởi Hiệp Hội Xe Ô tô Thế Giới IATF với sự hỗ trợ của ủy ban TC 176 (Technical Committee 176) của tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế ISO. Được chính thức ban hành vào 01/10/2016 với tên gọi đầy đủ là “Các Yêu Cầu về Hệ Thống Quản Lý Chất Lượng dành cho Các Tổ Chức Sản Xuất và Dịch vụ liên quan Linh Kiện ngành Ô tô”

Tiêu chuẩn IATF 16949:2016 là tiêu chuẩn thay thế cho tiêu chuẩn ISO/TS 16949:2009, mang tính đột phá, định hướng vào khách hàng là các hãng sản xuất Ô tô hàng đầu thế giới, tiêu chuẩn IATF 16949:2016 là sự tập hợp của các yêu cầu cụ thể từ những hãng Xe Ô tô hàng đầu thế giới như là BMW, FCA US LLC (Chrysler Group LLC cũ), FCA Italy SpA, Ford Motor Company, General Motors, PSA Group, Renault Group.

IATF16949:2016 Awaerness : IATF as automotive standard and use in ...

 1. NHỮNG THAY ĐỔI CỦA IATF 16949

Những thay đổi chính của IATF 16949 có thể thay thế ISO/TS 16949:

 • Cách tiếp cận quá trình trên cơ sở phân tích rủi ro được đề cập xuyên suốt toàn bộ tiêu chuẩn.
 •  Bổ sung các yêu cầu về an toàn sản phẩm.
 • Yêu cầu quản lý sản phẩm có cài đặt phần mềm ở nhiều điều khoản.
 • Cụ thể hóa yêu cầu về năng lực chuyên gia đánh giá nội bộ và chuyên gia đánh giá bên thứ 2.
 • Cụ thể hóa các tiêu chí lựa chọn nhà cung cấp.
 • Bổ sung các yêu cầu cụ thể về  xác định  và truy vết nguồn gốc.
 • Bổ sung qui định phải có quá trình quản lý bảo hành nếu có nhu cầu từ khách hàng.
 • Văn bản hóa việc áp dụng nguyên tắc “ngăn ngừa lỗi” (error-proofing).

Toyota Bangladesh | The Toyota Way

 1. CÁCH CHUYỂN ĐỔI SANG IATF 16949

Tiêu chuẩn IATF 16949 được ban hành vào tháng 10 năm 2016 dành cho ngành công nghiệp ô tô và phụ tùng ô tô. Tiêu chuẩn này thay thế cho ISO/TS 16949, thời hạn cuối cùng để chuyển đổi sang tiêu chuẩn IATF 16949 là 14 tháng 9 năm 2016.

ISO-TS 16949 - 2016 (International Automotive Task Force), For ...

Đối với các doanh nghiệp chứng nhận IATF 16949 lần đầu

Tất cả các doanh nghiệp chứng nhận mới (lần đầu) có thể được đánh giá chứng nhận theo tiêu chuẩn ISO / TS 16949: 2009 cho đến 01 tháng 10/ 2017. Tuy nhiên giấy chứng nhận cho tiêu chuẩn ISO / TS 16949: 2009 sẽ chỉ có giá trị đến 14 tháng 9 năm 2018.

Tiêu chuẩn IATF 16949 có hiệu lực từ ngày 02/01/2017. Sau ngày 01/10/2017, các doanh nghiệp chứng nhận mới chỉ có thể được đánh giá và chứng nhận theo tiêu chuẩn IATF 16949.

IATF 16949 | Applus+ Certification

Đối với các doanh nghiệp đã chứng nhận ISO/TS 16949 muốn chuyển đổi sang IATF 16949

Sau ngày 01 tháng 10 năm 2017 sẽ không có bất kỳ đánh giá nào (lần đầu, giám sát, tái chứng nhận hoặc chuyển đổi) được thực hiện theo ISO / TS 16949: 2009.

Các tổ chức đã đang chứng nhận ISO / TS 16949: 2009 sẽ chuyển đổi sang phiên bản mới IATF 16949, thông qua một cuộc đánh giá chuyển đổi  phù hợp với kỳ đánh giá ISO/TS16949:2009  hiện hành (ví dụ đánh giá Tái chứng nhận hoặc đánh giá giám sát định kỳ ) theo thời gian cho phép.

Force Technology updates to IATF 16949:2016 and ISO 9001:2015 | Force ...

Tất cả các doanh nghiệp đều phải chuyển đổi sang IATF 16949 trước ngày 14/9/2018. Sau mốc thời gian này, ISO/TS 16949 sẽ hết hiệu lực, các doanh nghiệp vẫn chưa thực hiện chuyển đổi đều phải đánh giá chứng nhận IATF 16949 lại từ đầu.

LỢI ÍCH CỦA IATF 16949

Giống như tiêu chuẩn ISO/TS 16949 trước đây, tiêu chuẩn IATF 16949:2016 được phát triển dựa trên nền tản của ISO 9001:2015, kết hợp với QS 9001 và VDA 6.1 và các yêu cầu cụ thể của các hãng sản xuất ô tô hàng đầu thế giới vì vậy cấu trúc của tiêu chuẩn IATF 16949:2016 giống với cấu trúc của tiêu chuẩn ISO 9001:2015, tuy nhiên tương ứng với mỗi điều khoản của ISO 9001:2015 thì IATF 16949:2016 bổ sung thêm các điều khoản khác với độ khó cao hơn rất nhiều so với ISO 9001:2015 nhằm đáp ứng các yêu cầu nghiêm ngặt và khắc khe về chất lượng của ngành sản xuất linh kiện ô tô.

IATF 16949 : 2016 Vs ISO 9001 : 2015 | Top 5 Supplementals ...

 

Mục đích của tiêu chuẩn quốc tế IATF 16949:2016 là phát triển Hệ thống Quản lý Chất lượng nhằm mang lại lợi ích sau:

 • Giúp cho Doanh nghiệp liên tục cải tiến
 • Nhấn mạnh vào phòng ngừa sai lỗi, phòng ngừa khuyết tật
 • Đáp ứng được các yêu cầu cụ thể trong ngành sản xuất ô tô và ứng dụng được các công cụ của ngành sản xuất ô tô.
 • Giảm sự biến động của chất lượng sản phẩm, giảm sự biến động của quá trình và giảm lãng phí trong toàn bộ chuỗi cung ứng của ngành ô tô.

 

Honda expects sales in Asia to grow 8% | KLSE Screener

Để ứng dụng được IATF 16949:2016, ngoài việc đáp ứng các yêu cầu nêu trong tiêu chuẩn IATF 16949:2016, thì doanh nghiệp phải áp dụng thường xuyên 5 công cụ cốt lõi của ngành sản xuất linh kiện ô tô (5 Core tools) là:

FMEA (Potential Failure Mode and Effects Analysis) – Phân tích hình thức sai lỗi tiềm ẩn và tác động của các hình thức sai lỗi tiềm ẩn.

SPC (Statistical Process Control) – công cụ “Kiểm soát quá trình bằng thống kê” (chú ý công cụ SPC của IATF 16949:2016 không phải là 7 QC tools thường áp dụng của người Nhật, rất nhiều người lầm lẫn về công cụ này).

MSA (Measurement System Analysis) – công cụ “Phân tích hệ thống đo lường”

APQP (Advanced Product  Quality Planning and Control Plan) – công cụ “Cách thức hoạch định tiên tiến về chất lượng sản phẩm phẩm và kế hoạch kiểm soát”.

PPAP (Production Part Approval Process) – công cụ “Quá trình phê duyệt sản xuất (hàng loạt)”

Năm công cụ cốt lõi – 5 core tools (FMEA, SPC, MSA, APQP, PPAP) liên tục được tổ chức AIAG (Automotive Industry Action Group) (một tổ chức được IATF ủy quyền biên soạn, sửa đổi, ban hành 5 Core tools) liên tục cập nhật mới nội dung, vì vậy để ứng dụng hiệu quả IATF 16949:2016 cũng như đảm bảo kết quả đánh giá chứng nhận IATF 16949:2016 luôn tốt, các doanh nghiệp áp dụng IATF 16949:2016 cần phải thường xuyên cập nhật phiên bản mới nhất của các công cụ này.

IATF 16949

Chính nhờ việc áp dụng thường xuyên 5 core tools nên IATF 16949:2016 là một tiêu chuẩn về hệ thống quản lý chất lượng nhằm đảm đảm bảo nhà cung cấp và những chi nhánh của các nhà cung cấp hoạt động với một hệ thống liên tục cải tiến, có khả năng ngăn ngừa những sai lỗi ngay từ ban đầu (bằng cách áp dụng FMEA, APQP, PPAP), giảm độ biến thiên chất lượng sản phẩm (bằng cách áp dụng SPC, MSA), và giảm các lãng phí trong hoạt động sản xuất.

CÁCH THỨC ÁP DỤNG IATF 16949

Sau ngày 14 tháng 9 năm 2018 giấy chứng nhận ISO/TS 16949: 2009 sẽ không còn giá trị.

Để được đánh giá chứng nhận phù hợp với tiêu chuẩn IATF 16949:2016, thì Doanh nghiệp ngoài việc đáp ứng được các yêu cầu trong tiêu chuẩn IATF 16949:2016, chứng minh áp dụng thành thạo và hiệu lực 5 Core tools (FMEA, SPC, MSA, APQP, PPAP) thì phải thỏa mãn những quy định được nêu trong IATF Rule 5th Edition – Rules for Achieving and Maintaining IATF Recognition của tổ chức IATF.

Chỉ có những tổ chức đánh giá chứng nhận (Certification Bodies) được IATF chấp thuận thì mới được quyền đánh giá chứng nhận tiêu chuẩn IATF 16949:2016, để biết được những tổ chức chứng nhận nào được phép đánh giá cấp chứng nhận IATF 16949 vui lòng liên hệ chúng tôi để biết thêm chi tiết.

IATF 16949:2016 Sistemas de Gestión de la Calidad en la Industria ...

  MIỄN PHÍ TƯ VẤN & BÁO GIÁ DỊCH VỤ


  Có thể bạn quan tâm