Dịch vụ nổi bật

Tin tức - tư vấn

Tổ chức ISO gần đây đã công bố “Công nghệ in – Định lượng và truyền thông tính toán lượng khí thải carbon của các sản phẩm phương tiện in”(Graphic technology  — Quantification and communication for calculating the carbon footprint of print media products) – Tiêu chuẩn quốc tế ISO 16759:2013, tiêu chuẩn này là tiêu chuẩn tính toán lượng khí thải carbon đặc biệt cho các sản phẩm ngành in, sử dụng tiêu chuẩn này, ngành in có thể chứng minh với người tiêu dùng rằng phương pháp tính toán lượng khí thải carbon của sản phẩm đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn quốc tế, và người tiêu dùng sẽ có thể Nhận kết quả kiểm kê minh bạch và nhất quán để chọn các sản phẩm in nhẹ nhàng hơn trên hành tinh.

Giới thiệu chung về ISO 16759:2013

Nội dung chính của tiêu chuẩn bao gồm 7 điều chính và 6 phụ lục

Trong các điều khoản là phạm vi áp dụng, tiêu chuẩn viện dẫn, thuật ngữ và định nghĩa, nguyên tắc định lượng lượng khí thải carbon, phương pháp luận, yêu cầu báo cáo và truyền thông; về phần phụ lục có Phụ lục A : Giá trị khí nhà kính GWP , Phụ lục B: Định nghĩa Tiêu chuẩn Đầu vào Sản phẩm để Phân tích Hàng tồn kho, Phụ lục C: Hoạt động Sản xuất và Dòng Nguyên liệu và Mục Thu thập Dữ liệu trong Ranh giới Hệ thống, Phụ lục D: Tính toán Lượng phát thải CO2 trong Ngành In, Phụ lục E: Hướng dẫn So sánh Dấu chân Carbon cho Phương tiện In ấn và Phụ lục F : Các tính toán ví dụ cho Châu Âu, Đức và Thái Lan.

Ứng dụng tiêu chuẩn ISO 16759

 • Tiêu chuẩn này có thể được áp dụng chủ yếu cho các sản phẩm phương tiện in được sản xuất dưới mọi hình thức, cung cấp khung định lượng và đánh giá lượng khí thải carbon hoàn chỉnh cho các sản phẩm in và kết quả kiểm kê theo tiêu chuẩn này có thể được xác minh (xem Điều 1 – phạm vi áp dụng), đồng thời có định nghĩa và giải thích rõ ràng về hành vi in ​​trong quy trình công nghiệp in: trước (Prepress)/giữa (Press)/post (Postpress) (xem Điều 3 – thuật ngữ và định nghĩa); ISO 16759:2013 và PAS2050:2011 Điểm khác biệt khi so sánh là ISO 16759:2013 chỉ áp dụng cho các sản phẩm phương tiện in ấn.Theo tiêu chuẩn này, các tổ chức có mức độ tự do cao hơn trong việc thiết lập ranh giới của hệ thống kiểm kê (một phần của quy trình/giai đoạn) và mục đáng chú ý nhất là Điều 5 của tiêu chuẩn – Phương pháp luận, chương này không có trong PAS2050:2011.
 • Trong chương phương pháp luận của ISO 16759:2013, việc xem xét từng giai đoạn vòng đời của sản phẩm in được giải thích.Ví dụ: về hành vi sản xuất, giai đoạn mua nguyên liệu thô, giai đoạn sản xuất, giai đoạn phân phối và các giai đoạn khác nên được đưa vào phạm vi nghiên cứu và đánh giá. Các giai đoạn còn lại có thể được lựa chọn theo phạm vi nghiên cứu do chính tổ chức xác định, đó là xác định nhà cung cấp và vận chuyển nội bộ, giai đoạn tái chế/chất thải, lượng khí thải carbon của công ty, giai đoạn sử dụng và giai đoạn cuối vòng đời.
 • Tiêu chuẩn này có thể đáp ứng nhu cầu tính toán của tất cả các sản phẩm in, ngay cả khi các sản phẩm này có kích thước, hình thức, màu sắc, phương pháp đóng sách khác nhau, v.v. Ngoài ra, ISO 16759:2013 có thể chia nhỏ hơn nữa lượng khí thải carbon của từng giai đoạn sản xuất và thiết lập một tiêu chuẩn nhất quán.

  MIỄN PHÍ TƯ VẤN & BÁO GIÁ DỊCH VỤ

  CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KỸ THUẬT ODI MORGAN

  Số 195, đường Lý Thái Tông, phường Suối Hoa, TP. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh
  0357656683
  0333434663
  support@odimorgan.vn

  CHAT VỚI TƯ VẤN VIÊN

  Odi Supports

  DỊCH VỤ LIÊN QUAN

  Không có bài viết liên quan...